SOSYAL MEDYADA ÖZEL HAYATIN KORUNMASI


SOSYAL MEDYADA ÖZEL HAYATIN KORUNMASI

Sosyal medya günlük hayatta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun iyi yanları olduğu gibi kötü yanları da vardır. Özellikle kişisel verileri içeren sosyal medya hesaplarının güvenliği çeşitli açılardan önem taşır.

Sosyal medya ile Whatsapp, Facebook, Tik Tok, Instagram gibi sanal ortamlar kast edilmektedir. Bu sanal ortamlarda yazı, görüntü, resim, video gibi yazılı ve görsel içerikler paylaşılmaktadır. Sosyal medyanın güzel yönleri olduğu gibi zararlı yönleri de vardır. Örneğin, güzel bir doğa fotoğrafını paylaşmak, arkadaşlarımızla grup kurarak ortak konularda fikirlerimizi ifade etmek iyi yönler olarak düşünülebilir. Olumsuz yönleri ise sosyal medyanın bağımlılık yapması, zararlı içerikli paylaşımların olmasıdır. Bu bakımdan son derece kontrollü bir şekilde sosyal medyayı kullanmalıyız.

Sosyal medya aynı zamanda bir iletişim ortamıdır. Burada paylaşılanların bir kısmı özel hayatın gizliliği kapsamına girer. Özellikle, kapalı gruplarda paylaşılan veriler gizlidir. Ayrıca arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmeler ve mesajlar da gizlidir. Bunlar Anayasa gereği herkese karşı korunmalıdır. Hatta hükümetlere karşı bile. Çünkü hükümetler, kolluk kuvvetleri (polis, jandarma gibi güvenlik güçleri) bizim özel alanımıza girmemelidir.

Hükümet görevlilerinin istisnai hallerde sosyal medya hesaplarına erişmesine izin verilebilir. Örneğin, sosyal medyada ağır suçlar işleyenleri, dolandırıcılık yapanları, başkasının hesaplarını kopyalayanları, insanları tehdit edenleri yakalamak için güvenlik güçleri müdahale edebilir. Ancak bu haller kanunda açıkça düzenlenmeli ve mutlaka hakim kararına dayanmalıdır. Aksi halde Anayasa ile korunan haberleşme, özel hayatın gizliliği gibi haklarımız ihlal edilmiş olur. Sosyal medyada bu tür suçları işleyenlere rastlarsak hemen onları kolluk kuvvetlerine ihbar etmeliyiz.

Sonuç olarak, hükümet görevlileri sosyal medya hesaplarımıza erişememelidir. Bu durum özel hayatımızın gizliliği ilkesi gereği Anayasa ile korunan bir haktır. Haklarımıza sahip çıkalım. Ayrıca ne olur ne olmaz diyerek, özel fotoğraflarımızı, videolarımızı ya da özel kalması gereken diğer görüntü veya bilgilerimizi sakın sosyal medyada paylaşmayalım. Unutmayalım ki dijital iz asla silinmez.

 

EGE SALDIRIM

                                                                                                                                                       7-B

(Visited 15 times, 1 visits today)