Sosyal Sorumluluk Projesi

Dünya benim elimde olup da sosyal sorumluluk projesi yapabilseydim, bir çok şeyin ifa edilmesini ve edilmemesini sağlardım.

Yüzde yetmiş beşi su olan bir gezegende denizlerimizin, göllerimizin ve şelalelerimizin bir sürü atıklarla dolu olması hem bizim için hem de suda yaşayan varlıkların yaşamı için kötüdür. Bunu önlemek için halkı bilinçlendirip ortaya bir kural koyardım. Bu kurala uymayan kişilere ise para cezası çarptırırdım. Buradan gelen parayla ise denizi kirden arıtan bir mekanizma yapardım.

Dünyamızda yaşayan bir çok insan ve diğer canlılar solumamızı sağlayan oksijene ihtiyaç duyar. Biz bu oksijeni bitkilerin fotosentez yapmasıyla elde ediyoruz. Bitkilerin sayısını arttırarak daha fazla oksijen üretiriz. Bunu yapamamamızın büyük nedeni ise bitkiler ve ağaçlardan yapılan bir çok maddenin geri dönüştürülmemesidir. Biz bitkilerden ve ağaçlardan elde ettiğimiz maddeyi geri dönüştürürsek ağaçlar kesilmez. Böylece daha fazla oksijen meydana çıkar. Ortaya çıkan oksijen ise ileride çok işimize yarar.

Bitkiler fotosentez yapmazsa ise atmosfere yayılan karbondioksit yer kabuğu  ve denizlerin ortalama sıcaklıklarında artışa neden olur. Bu olayada küresel ısınma denir. Küresel ısınmanın artması sera etkisine dayanır. Sera etkisi dediğimiz olay ise doğal bir olaydır. Dünya’daki sera etkisine neden olan gazların arasında yüzde dokuz ile yirmi altı  oranında karbondioksittir. Atmosfere bir tek biz karbondioksit salmıyoruz . Bu gazı petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere karbondioksit ve diğer zararlı gazlar salgılanıyor.

 

Küresel ısınma iklim değişikliklerine neden olarak, şiddetli kasırgalar ve sellere sebep olarak, uzun süreli kuraklıklar ile de çölleşmelere neden olur. Kutuplarda ise buzullar eriyecek ve bunun sayesinde kıyı kesimleri su altında kalacak ve bu da yaşanabilir alanı küçültecektir. Bu olayların hepsi ise Dünya’nın sonunu getirebilir bu yüzden daha iyi bir Dünya için ilk olarak bu sorunu ele alıp düzeltirdim. Diğerleri gibi bu olay da dünyanın sonunu getirebilir. Bu olay ise çevre kirlilikleri. Çevre kirlilikleri doğaya zarar vermekle kalmayıp bizleri ve bizim dışımızdaki bütün canlılara zarar vermektedir. Çevrenin kirlenmesi ekosistemi olumsuz etkilediğinden iklim değişiklikleri meydana gelmektedir. Bu çevre kirlilikleri altı tanedir. İlki ise hava kirliliği. Hava kirliliği toz, duman, koku, su buharı gibi çeşitli şeylerden meydana gelmektedir. İkinci olarak su kirliliği. Su kirliliği ise istenmeyen zararlı maddelerin suya karışması olayıdır. Üçüncü olarak ise toprak kirliliği.Bunun nedeni ise toprağın verimliliğini düşüren maddelerin toprak üzerinde uygulanması. Dördüncü olarak ise gürültü kirliliği. Bunun nedeni ise insanların hoşuna gitmeyen seslerin insanlarda olumsuz etki yapması. Beşinci olarak ise görüntü kirliliği. Bu kirlilik ise insanların hoşnut olmadığı ve olumsuz etkileyen görüntülere denir. Son olarak ise ışık kirliliği. Bunun nedeni ise git gide artan kentleşmeyle fazlalaşan sokak lambalarının artması bu nedenle de ışık miktarının artmasıdır.

Dünya ellerimin altında olsaydı dünyanın sonunu bile getirebilecek şeyleri düzeltmeye çalışırdım. Böylece Dünyamız daha güzel bir yer olmakla birlikte mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşardık.

(Visited 215 times, 1 visits today)