Sözde Spor

Öncelikle size avcılığın bir spor olup olmadığından bahsetmek istiyorum. Şöyle bir faktör var ki, avcılık aslında gerçek bir spor değil. Size sporun tanımını yapayım; belli kurallara ve tekniklere uyularak yapılan, bedensel gelişmeye yararlı, eğlenmek ve yarışmak amacı da bulunan beden hareketlerinin tümünün ortak adı. Aslında buradan bir spor olduğunu düşünebilirsiniz, fakat size şunu söyleyeyim, canlıları katletmek açıkçası bana bir spor gibi gelmiyor hatta kime bir spor gibi geliyorsa o kişinin sorunları vardır bence.
Tabi size şu an sporun tanımını yaptım, fakat avcılığın kelime anlamına ne olacak? Her şeye başlamadan önce onun da bir ne olup olmadığını konuşalım. Avcılık, spor amaçlı yapılınca vicdani değerleri zedelediği için spor tanımının dışında kalacağı iddiasıyla karşı çıktığım tespit. Avcılık sosyal medya duyarlarına konu olduğu kadar kötü bir şey olmamakla, vicdansız insanların yanlış uygulamaları ve en önemlisi doğayı koruyamadığımız bir coğrafyada gerçekleştiği için bu kadar tepkiye neden olmaktadır. Uçsuz bucaksız doğal yaşam alanlarında yaşayan hayvanların bir kısmının avlanarak insanlara besin sağlanması problem olmayacakken, yaşam alanlarını işgal ederek nesillerini tehlike altına soktuğumuz hayvanları da avlamamız vicdansızlıktır. Bir de herhangi bir sebepten ihtiyacı yokken, sadece canlı hedef olsun diyerekten öldürülen hayvanlar vardır ki, bunların hesabını nasıl vereceksiniz… Avcılık soy tüketmedikçe insanların çok da umurunda olmayan bir şey aslında. “Masum bir hayvanı öldürmek için çektikleri çilelerin, verdikleri paraların avcılık olayını spora dönüştürdüğünü düşünen insanların ortaya attığı önerme” de denebilir avcılığa. Avcılık aslında bir “spor” olarak görülmeli, avcılık avcılıktır aksini iddia eden muhtemelen ya avcı ya da avcılık yapan şahıslardan para kazanan biridir. Şöyle bir etrafınıza göz gezdirdiğinizde avcılığın ekonomik nedenlerden dolayı piyasada yeri olduğunu da anlayabiliyorsunuz.
Anlattıklarımdan yola çıkarak aslında avcılık zevk için değil de para kazanmak amaçlı yapılan bir eylem ya da “spor” oluyor. Bu sadece karada yapılan avcılık değil farklı versiyonları da var balık tutmak vs. gibi balık tutmanın da önceden söylediğim gibi, herhangi bir nesil tükenmeden farkına varılmıyor ne kadar tehlikeli olduğunun. Bu bahsettiklerimi bir spor ya da vahşilik, katillik olarak görmek size kalmış, fakat ben diyorum ki bu bir spor değil ve insan dışı bir şey ,bunu genelde para amaçlı yapsalar da izinsiz avlanan ve zevk için hayvan öldüren caniler de bulunmakta. Aklınızda bulunsun, avcılık bir spor değildir.

(Visited 16 times, 1 visits today)