Sözün Yaşam Üzerindeki Etkisi

Kelimeler günlük yaşamımızda gizemli bir iletişim yöntemi olarak kabul edilir. İyi seçilmiş kelimelerin güçleri başkalarını bilgilendirme, etkileme, eğitme ve eğlendirme gücüne sahiptir. Farklı iletişim şekilleriyle duyguları gün yüzüne çıkarabilir kelimeler. Öykülerde, şiirlerde, denemelerde, sanat eserlerinde etkili bir şekilde rol oynar. Kelimeleri hayatımızın her anında kullanıyoruz ve bu nedenle kelimeler çok güçlü. Tek başına kelime, bir kişiyi çaresizlik veya öfke duygularına itebilir. Bunun yanı sıra teşvik edebilir, ilham verebilir, hayata döndürebilir. Bir kişi için harikalar yaratabilir.

Kelimelerin farklı insanlar üzerindeki etkisi değişir çünkü bu onların anlayışlarına ve onu nasıl düşündükleriyle, yani düşünceleriyle bağlantılıdır. Genel olarak, insanlar çevresindekilerle iletişim kurmak ve kendilerini ifade etmek istediğinde, en güçlü ilaç olan kelimeleri kullanırlar.  Yaşamı etkileme ve değiştirme gibi birçok özellikleri vardır kelimelerin. Ağızdan çıkan bir kelime bir insanın hayallerini süslüyorken diğeri ise hayatını karartabilir. Pek gündemde olmasa da bu durum, kelimeler gerçekten yıkıcı ya da yapıcı etkiler yaratabilir. “Bir kelime ile öldürebilirsin, bir kelime ile kaydedebilirsin, bir kelime ile rafa götürebilirsin!” diyen bir Rus şair bu durumu okuyucularına bu şekilde açıklamıştır.

Kelime kullanımı çok küçük yaştan başlayıp mezara kadar insanla devam eden bir süreçtir.   Beşikte yatan çocuk ailesinin ağzından çıkan anlamsız kelimeleri tekrar çalışıyor. İlerleyen zamanlarda da kelime haznesine teker teker yenilerini ekliyor. Bu süreç hayatının sonuna kadar devam ediyor.

Kelimelerin ve sessizliğin birbiriyle bağlantılı olduğu bilinmektedir. Hiç şüphesiz kelimenin gümüş, sessizliğin altın olduğunu söylerler halk arasında. Genellikle istemeden yanlışlıkla bir arkadaşınıza veya ailenizden birine kırıcı bir şey söylersiniz ve sonra utanır, pişman olursunuz. Hiçbir şey söylememek daha etkili ve güvenlidir. Böylelikle ileride pişmanlık duyacağınız hatalar yapmazsınız veya değer verdiğiniz birisini kırmazsınız.

Bazen insan çok konuşmanın onu yücelteceğini düşünebilir. Çok sık konuşmak da düşünmeden konuşmak ile aynı etkileri gösterebilir. Özellikle de bilgi sahibi olmadığımız konularda gereksiz sözcük kullanmak kişiye hiçbir şey kazandırmaz aksine kişiyi komik duruma düşürür. Sözler değerini kaybeder ve iletişim zayıflar. Bunun sonucunda iletişim kurmaya çalıştığınız kişi ile aranızda yanlış anlaşılmalar meydana gelebilir. Bu yüzden kelimeyi dikkatli ve doğru kullanmalıyız çünkü kelimeler büyük bir güç ve değer. Kesin olarak, kelimenin değerli olması ve gerekli ya da kısa ve öz kullanılması bundan daha değerlidir. Bu nedenle, bireyler gerektiğinde ya da mantıklı bir düşünceleri olduğunda kelimeleri bir araya getirmelidir.

(Visited 64 times, 1 visits today)