SU HAYATIR

Ülkemiz bir doğal kaynağın ceneti olsa bu kaynağın su olmasını tercih ederim.Bütün canlıların suya ihtiyacı var.Bizlerin yaşamını devam ettire bilmesi için suya ihtiyacımız vardır.Ağaçların,bitkilerin,hayvanların olması için suyun olması gerekiyor.                                                                                                                                          Suyun bittiği an hayat duru.Canlılar varolmaz yani  dünya diye bir yer olmaz.Bu sebeple kaynakalarımızı iyi kullanmalıyız. Doğayı kirletmemeliyiz. Suyu israf ettmemeliyiz.                                                                                                 Bilinçsizce kullandığımız suyun bizim yaşam kaynağımız olduğundan habersiziz. Bu duruma son vermezsek hayvan ve bitkiler dahil olmakla tüm canlıların nesli yok olacaktır.Varlık için ,hayat için,suya sahip çıkmalıyız.

(Visited 36 times, 1 visits today)