Su Kaynakları Mı? Petrol Kaynakları Mı?

Ülkemiz bir ham maddenin cenneti olsaydı bu maddenin petrol olmasını tercih ederdim. Bu düşüncemin asıl sebebi şu an yaşadığım dünyada suyun değil petrolün değerli olmasıdır. Petrol sahibi ülkeler eğer başka ülkelerin sömürgeleri değillerse yalnızca petrol ihracatı yaparak dev ekonomilere sahip olabilmektedirler. Bunun en güzel örneği ise Arap Yarımadası’dır.
İkinci bir sebebi ise su kaynakları kulağa ne kadar güzel gelse de geleceğe yönelik bir yatırım olduğundan suya ihtiyaç duyulduğu zamana kadar içinde bulunduğum ülke eğer iyi politikalar uygulamaz ve ülke geri kalırsa güçlü devletlere açık hedef olacaktır. Yani bizden kat ve kat güçlü olan bir devlet geleceğe dönük bir yatırım yapmak ister ise bizi rahatlıkla sömürebilir veya işgal edebilir. Su kaynakları her ne kadar gelecekte daha çok işe yarayabilse de o zamana kadar elimizdeki petrol kaynaklarını iyi değerlendirebilirsek ülkemizi daha iyi yerlere daha kolay bir şekilde taşıyabilir ve elimizdeki petrol kaynakları tükenene kadar ekonomimizi düzenleyebilir ve bir kaynağa olan muhtaçlığımızı ortadan kaldırmış oluruz.

(Visited 1 times, 1 visits today)