SU MU, PETROL MÜ?

Ülkemizin bir ham madde cenneti olduğunu düşünün. Bu ham maddenin su olmasını mı yoksa petrol olmasını mı tercih ederdin?

Suyun önemi nedir?
Su, oksijen ve besin öğelerini hücrelere taşıyarak, hücrelerin fonksiyonlarını sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmeleri için gerekli olan katı maddelerin çözünmesini sağlamaktadır. Kasların dengesi ve eklemlerin kayganlığı su ile sağlanmaktadır. Vücutta oluşan ödemlerin atılmasında su önemli bir rol oynamaktadır.
Petrolün önemi nedir?
Petrol, günümüz ekonomileri açısından oldukça önemli bir enerji girdisidir. Bunun en önemli sebeplerinden biri, petrolün Dünya toplam enerji tüketimi içerisindeki yüksek payıdır. Petrolün yoğun kullanımının en önemli sebebi ise yaygın tüketim ağıdır.
Geçmişte ateş yakmak için kullanılan petrol, günümüzde işlendikten sonra Benzin, Fuel Oil, Motorin, Lipit Petrol Gazı (LPG), Jet Yakıtı gibi birçok alanda kullanılmaktadır. dünyanın kullandığı enerjinin üçte birinden fazlası petrole dayalı. Petrol, dünyanın kullandığı elektriğin, ve plastik hammaddesinin dörtte birini sağlıyor.
Ayrıca ham petrol fiyatları günümüzde oldukça yüksektir. Yaklaşık olarak, brent petrolün varil fiyatı,104,09 dolardır.
Bu sonuçlar dikkate alındığında, eğer ülkemizde petrol cenneti olsaydı ekonomik olarak büyük katkılar sağlardı.
(Visited 6 times, 1 visits today)