Suç ve Ceza

Ceza, Türk Dil Kurumu’na göre, Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırımdır. Cezalar bu yaptırımları yüzünden insanlara çekici gelirler. Bir şeyin yasak olması onu insanda daha çekici hale getirir ve insan onu yapmak ister.

Psikolojik olarak insanın yasak olan şeyleri yapma isteği zaten kanıtlanmıştır. Cezalar ne kadar caydırıcı olursa suç oranının düşeceği düşüncesi kendi kanaatimce yanlıştır. Bir suçun cezası ne kadar büyük olursa bu suç insana o kadar cezbedici gelir ve insan o suçu işlemek ister.

Türkiyede en çok işenen suçlara bakalım. Örneğin : cinayet. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 81. maddesine göre kasten adam öldürmenin suçu ağırlaştırılmış mühebbettir- ki ağırlaştırılmış mühebbet Türk Ceza Kanunu’nun en ağır cezasıdır-.Buna rağmen 2015 yılı istatistiklerine göre 2015 yılında günde 4 insan öldürüldü, bu ölümlerin ağırlıklı sebebi para ve namus kavgalarıydır. Öldürülen insanların 193’ü ise 18 yaşından küçüktür.

Türkiye cinayet haritası

Cumhuriyet Başsavcılıkları raporuna göre: mala karşı işlenen suçlarda en fazla %48.5 oranında yağma, en az %17.4 oranında dolandırıcılık suçu işlenmiş. Vücut dokunulmazlığına karşı olan suçlarda ise en fazla %52.9 oranında kasten yaralama, %12.0 oranında taksirle yaralamadır. Hürriyete karşı suçlarda en fazla %41,5 oranında konut dokunulmazlığını ihlâl, en az %14,6 oranında kişilerin huzur ve sükununu bozma. Şerefe karşı suçlarda en fazla %53,3 oranında haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret, en az %25,0 oranında kişinin hatırasına hakaret. Kamu güvenine karşı suçlarda ise en fazla %54,7 oranında mühür bozma en az %14,3 oranında özel belgede sahtecilik.

Bu istatistiklere bakacak olursak En çok işlenen suçlar kategorilerinde en ağır cezası olan suçlar. Bu da fazla işlenen suçların cezasını arttırırsak cezanın oranı değişir düşüncesini yalanlamış oluyor.

Bu soruna çözümler gerekiyor tabii ki. Biraz mantık dışı gelebilir fakat bir zamanlar izlediğim bir filmde,  Arınma Gecesi, bu soruna çözüm buluduğu söyleniyordu. Çözüm çok mantıklı olmasada işe yarar bir çözüm kendi kanaatimce. Filmde kurgulanmış ülkede çıkarılan bir yasaya göre o ülkenin insanları için belli bir günün on iki saati bütün suçlar serbest. İnsanlar o günde istedikleri her şeyi yapıyorlar ve bunun için herhangi bir ceza çekmiyorlar.

Bu yöntem ne kadar insanlar için yararlı gibi gözükse de o kadar da yaralı değil. Çünkü amacımızın bu suçların işlenmesini tamamen ortadan kaldırmak fakat bu yöntemle insanlar o suçları zaten işliyor sadece biz görmezden geliyoruz. Çevreme sorduğumda böyle bir yasanın iyi olduğunu söylediler. Yoksa insanlar hiçbir şekilde içlerindeki o duyguyu, yani içlerindeki o canavarca olan insan öldürme veya yaralama isteğini, atamazlarmış ve bu da suç oranını arttırırmış.

Benim fikrim cezaların suç oranını arttırmaktan çok azalttığı yönünde fakat bu soruna nasıl bir çözüm bulunacağı konusunda somut bir fikrim yok. Sizin fikriniz nedir?

 

 

(Visited 30 times, 1 visits today)