Suçlu Oldum Mu Olmadım Mı?

Öncelikle şunu belirtmek isterim, suç her zaman suçtur belli bir zaman aralığında bu algı değişmez değişmemeli. Sebebi amacı sonucu ne olursa olsun bunlar önemli değildir. Birey bir defa bir suçu işlemiştir ve dolayısıyla artık işlediği suçun bedelini ödemelidir. Herşeyin olduğu gibi suçun da bedeli vardır. Bir şeyin suç olup olmadığına önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi Anayasa Kitapçığı ve eylemi gerçekleştiren bireyin vicdanı karar verir. İnsanlar da suçu iki farklı kapsamda değerlendirebilmektedir. Kimi insana göre bir şeyin suç olup olmadığı o an mevcut bulunan duruma göre değerlendirilmelidir. Kimisine göre ise de bu kesinlikle kabul edilemez hukuk devleti ilkesine aykırıdır yapılan eylem dolayısıyla hakim ve savcılar anayasal işlemleri yapmalıdır. Uzlaşmacı toplumların ve yöneticilerin ortak noktası birbirlerinden bir şeyler alabilme ve birbirlerine çokça şey katma ileriliğidir. Türkiye de uzlaşmacı bir yargılama sistemi oluşturabilmek namına bazı düzenlemeler yapmıştır. Örneğin bir çocuğun aç olduğunu bilen bir insan çocuğun karnını doyurmak üzere bir suç işler ve de bu suça birileri şahit olur bunun da neticesinde yargı organlarını çalışmaya başlatacak ihbar durumu oluşur ise, suçlu hakim ve konsey önünde onların insiyatifine bağlı olarak: İyi Hal İndirimi, Tutuksuz Yargılama, Karşı EYlemin Yapldığı Birey ile Uzlaşma gibi pozitif yönde etki edecek durumlar elde edebilir. Bana kalırsa yüz yıllardır süregelmiş bu düzen korunmalı ve işleyen demir ışıldar atasözünde olduğu gibi çalışmasına devam edilmelidir. Evet her devletin bir anayasası vardır ve hukuk devleti temelini korumak ve devam ettirmek adına anayasa her şartta ve koşulda uygulanmalıdır delinmesi teklif dahi edilemez. Ve yine iyi birşeyler yapabilmek uğruna işlenen suçlar karşısında davalıya yukarıdaki gibi kolaylıklar kesinlikle ve kesinlikle sağlanmalıdır. Mesela birini kurtarmak için bir başka insanı veya daha genel bakacak olursak bir canlıya veya herhangi bir mala zarar veren/öldüren birisi bunu yaptığı için ceza almalı mıdır? Evet. Fakat bu onu kötü biri yapar ve topluma kazandırılmasını engeller mi o insan kötü biri midir? Hayır. Bu örnek bize bu yıllardır süregelen ve gelenek haline gelmiş düzenin en basit özetini hatta ve hatta direkt olarak kendisini gösteriyor. Ben ise sonuçlarını bilmem dolayısıyla karşıda aç bir çocuk bile olsa suç işlemem. Evet bu noktada vicdanım ve aklım çatışmaya girer fakat ben kendimi asla böyle bir duruma sokmam, hapis gazabındansa vicdan azabını tercih ederim.

(Visited 27 times, 1 visits today)