Sümela Manastırı Efsanesi

İsa peygamberin on iki havarisinden biri olan Luca’nın Hz. İsa’nın annesini yani Hz. Meryem’i resmetmiş ilk kişi olduğu söylenirmiş. Luca da günlerden bir gün bu resimlerden bir tanesini bir tahta parçasının üzerine çizmiş. Bu resim, yani ikona (İkona dini bir sanat eseridir.) başkaları arasında el değiştirerek sayısız zorluğa rağmen Atina’ya kadar ulaşmış.

Bu ikona kendisine dokunulmadan seneler boyunca Atina’da durmuş ve bakan herkesi kendine hayran bırakmış. Birçok isim takılmış ikonanın kendisine. Kimileri “Kara Meryem” , kimileri “Kara Melek” , kimileri de “Kara Madonna” demiş bu resme. 4. yüzyıla gelindiğinde bu ikona Atina kentinden gitmek istemiş. İlahi güçler ikonanın bu isteği üzerine ikonaya gittikten sonra bir daha asla ayrılmak istemeyeceği kadar güzel bir yere götürme sözü vermişler.
Melekler ikonayı alıp Maçka dağlarında bulunan bir ağacın kovuğuna yerleşmiştirler. İkonanın ağaç kovuğuna yerleştirildiği gün kilometrelerce uzakta bulunan adları Sophrainos ve Barbanas olan iki tüccar rüyalarında Hz. Meryem’i görmüş. Rüyalarında Hz. Meryem onlara Trabzon’a gitmelerini, oradaki ağaç kovuğunda bulunan ikonanın çevresinde kendisi adına bir kilise yapmalarını istemiş. Tüccarlar gördükleri bu rüya üzerine çok etkilenmiş ve Trabzon’a doğru uzun bir yolculuğa çıkmışlar.
Yerli halk Sophrainos ve Barbanas Trabzon’a gelmeden evvel ağaç kovuğundaki ikonayı bulmuş. Yerli halk buldukları ikonayı sırasıyla yakmayı, parçalamayı hatta nehre atmayı denemişler ama ikona ne yanmış ne parçalanmış ne de akıntıda sürüklenmiş. Yerli halk ne yaparsa yapsın ikonadan kurtulamamış. Bunun üzerine daha fazla uğraşmalarının kendileri için iyi olmayacağını düşünüp resmi tekrar buldukları ağaç kovuğuna yerleştirmişler. İkonaya ise yerli halktan kimse bir daha dokunmamış.
Sophrainos ve Barbanas uzunca yaptıkları arama sonucunda nihayet ikonaya ulaşmışlar. İkonayı bulur bulmaz ise oraya önce bir kilise, daha sonra kocaman bir manastır inşa etmişler. Bu iki tüccar kendilerini şu anki adıyla Sümela Manastırı’nın yapımına adamış ve hayatlarının sonuna kadar burada yaşamışlar.
(Visited 15 times, 1 visits today)