tabela

Tanıtımın Türkçedeki Yeri

Bir milletin dili, o milleti temsil eden en önemli değerlerden biridir. Bu değer milletin benliğini korumasını sağlar. Dilin bozulması ise dönemimizin en büyük sorunlarından biridir ve birçok millette de aynı sorun bulunmaktadır. Bu sorunu çözmenin çeşitli yolları vardır. Peki dilin yozlaşmasını engelleyecek olan bu çözümler ne kadar etkilidir, sonuçları nelerdir?

Normalde bir dile ait olmayan kelimelerin o dile aitmiş gibi kullanılması sonucu dil zamanla yozlaşmaya ve özgünlüğünü kaybetmeye başlar. Ayrıca bir dile başka dillerden kelime katılması durumunda da yozlaşma söz konusu olabilir. Tüm bu değişimlerin sonucunda ise özgün olan dil nesilden nesile değişen ve gitgide ilk halinden uzaklaşan bir dile dönüşür ve günlük kullanımlarda bile kulağa normal gelmeye başlar. 

Dildeki yozlaşmanın birçok nedeni olabilir. Bunlar dilin halk tarafından düzgün kullanılmaması, yurt dışından gelen turistlerin turistik yerlerdeki esnafı, şirketleri etkilemesi ve iş yerlerinin yabancıların dikkatini çekmek için çeşitli yabancı sözcükler ya da bozuk bir Türkçe ile isimler yaratması olabilir. Şirketlerin isimleri, reklamlar ve tabelalar da bu sorunun büyümesinde büyük bir rol oynamaktadır. Her ne kadar başta akla gelmese de reklamlarda kullanılan Türkçeyi özellikle de çocuklar olmak üzere televizyon izleyen herkes duymaktadır ve duydukları kelimelere alışmaktadır. Bunun yanında tabelalar da daha çok çocuklar olmak üzere herkesin kullandığı Türkçeyi etkilemektedir. Bir çocuğun yolda giderken sıkılıp camdan dışarıya baktığını ve gördüğü ilk tabeladaki yazıyı okuduğunu varsayalım. Tabelada yazan yazı İngilizce-Türkçe karışımı bir yazı olabilir. Bu tabelada kullanılan kelimelerin o çocuğu etkileyeceği kaçınılmaz bir gerçektir. İlerleyen günlerde ise bu kelimeleri kullanarak kendine bir alışkanlık edinmesi sonucu bu çocuk çevresine saf olmayan Türkçeyi yaymaya başlayacaktır.

Bu gibi durumlara çözüm olarak ise tabelalarda kullanılan yabancı kelimeleri ülkemizin belli bölgelerinde sınırlandırmak sunulabilir. Turizmin gelişmiş olduğu bölgelerde tabelalarda ve reklam panolarında yazılacak yazılar Türkçe bozulmadan, tabelanın üst kısmına Türkçe bir biçimde, alt kısmına ise yabancı dillerde yazılabilir. Bu sayede ise herkes ihtiyacı olan kısmı okuyarak istediği bilgiyi elde edebilirken Türkçemiz de korunmuş olur. Şirket isimleri için bulunabilecek çözümlerden biri uluslararası olmadığı sürece mümkün olduğunca Türkçe isim kullanılması olacaktır.

Kısacası birçok dil gibi Türk dili de zamanla bozulmaya başlamıştır. Bunun birçok sebebi varken dikkate alınması gerekenler reklamlar, tabelalar ve de şirket isimleridir. Bu grupta yer alan yazılar insanların büyük bir çoğunluğunun dile olan bakışını etkilediğinden dolayı yazımlarında Türkçenin ön planda olması zorunlu olmalıdır. 

(Visited 36 times, 1 visits today)