Tarih Derslerinde Savaş Tarihi Anlatılmalı mıdır ?

Tarih derslerinde savaş tarihi değil, bilim ve sanat ağırlıklı olmalıdır cümlesine katılmıyorum, çünkü dünyamızı şekillendiren gelişmelerden bir çoğu maalesef savaşlardır. Tarihteki birçok büyük değişiklik savaşlar ile oluşmuştur ve bunları bilmeden insanların tarihi bilmesi mümkün değildir.

Aynı zamanda ulusumuzun ve ülkemizin tarihi de savaşlarla şekillenmiştir, bu olayları bilmeden nasıl bir değişim geçirdiğimizi, geçmişimizi anlamak mümkün olmaz.

Önemli savaşlara örnek olarak Malazgirt Savaşı, Pasinler Savaşı, Dandanakan Savaşı, Katvan Savaşı, Miryakefelon Savaşı, Niğbolu Savaşı ve Çirmen Savaşı gibi birçok savaş örnek gösterilebilir, her birinin çok önemli sonuçları olmuştur.

Bu sebeplerden dolayı tarih derslerinde sadece bilim ve sanat anlatılmaması, savaşlar gibi kötü ve istenmeyen olayların da anlatılması gerektiğini düşünüyorum.

(Visited 78 times, 1 visits today)