Tarih Öğrenmek

Sizce ülkemizde okullarda tarih yeteri kadar öğretiliyor mu? Milli Eğitimin tarih dersi için belirlediği ders saatlerin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bir milletin tarihi o milleti temsil eden en önemli unsurlardan biridir ve bir ülkenin vatandaşları milletinin geçmişinin unutulmasına izin vermemeli ona sahip çıkmalıdır.

Bir vatanın tarihine sahip çıkması konusunda bilin uyandırılmalıdır ve bunu yapabilmenin ilk adımı her durumda olduğu gibi doğru bir eğitimdir. İlkokuldan eğitim yılının sonuna kadar tarih öğrencilere doğru bir şekilde aktarılmalıdır. Fakat aynı zamanda öğrencilere tarihi sadece bir ders olarak görmemeleri de öğretilmelidir. Atatürk’ün sözüne göre ”Tarih bir milletin neler başarabilme gücünde olduğunu gösteren en doğru bir kılavuzdur.” Öğrencilerin ”Tarih gelecekte ne işime yarayabilir ki?” sorusu cevaplanarak tarihin önemi öğrencilere aşılanmalıdır. Gençler savaş tarihi ile atalarının ne uğruna savaştığını öğrenmeli, bastığı toprakların değerini bilmelidir. Atatürk’ün ”Türk Milleti tarihinle öğün, çünkü senin ecdadın, medeniyetler kuran, devletler, imparatorluklar yaratan bir mevcudiyettir.” sözü bu durumu güzel bir şekilde ifade eder.

 

Geçmişteki olayların etkilerini günümüzde de hala görmekteyiz. Bu nedenden dolayı tarihi bilmek şu an yaşanan durumların neden gerçekleştiğini anlamamıza yardımcı olur ve geçmişte yaşananlardan ders çıkararak geleceğe şekil vermemizde bize yardımcı olur. Geçmişte yaşanmış olan savaşlar ve nedenleri, gelecekte yaşanabilecek ülkeler arası anlaşmazlıklara çözüm yolu sunabilir. Aynı zamanda savaşlar hakkında bilgi sahibi olmak, hangi durumlar tehdit oluşturduğu, hangi durumların antlaşma ile çözülmesi gerektiği ve hangi durumlarda savaş yoluna gidilmesi gerektiği gibi durumlar hakkında bilgi verir. Tarih toplumsal olayları doğru ve etkili bir biçimde yorumlamamızı sağlar. Ülkeler geçmişte yaşanan savaşlardan ders alarak aynı hataları tekrarlamamaya özen göstermelidirler. Bu zamanın ve geleceğin devlet yöneticileri ise özellikle savaş tarihine hakim olmalıdır. Sadece devleti yönetecek olanlar değil her milletin vatandaşları bilmelidir sonuçta demokratik bir devlette halkın yönetimdeki yeri çok büyüktür ve ülkenin geleceğine şekil verirler.

 

Tüm bunların yanı sıra tarihin milli bilinç ve dayanışma ruhu uyandırmada ki payı da fazladır. Bir insanın yaşadığı toplumun ve içinde bulunduğu milletin değerini fark etmesinin en etkili yolu tarihini öğrenmesidir. 1. Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı sadece Türkler’i değil tüm dünyayı etkileyen savaşlardır. Bu savaşlarda Türkler’in gösterdiği çaba, başarı ve irade fakat en önemlisi dayanışma duygusu ve vatan sevgisi paha biçilemezdir. Günümüzde bu sevgiyi kaybetmekte olan gençlere geri kazandırmak için çaba sarf etmeliyiz. Atatürk bu konuda “Türk evladı ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” demiştir.

Sonuç olarak bir ülkenin geçmişi geleceğine ışık tutar, tarihini bilmeyen bir milletin geleceği o millet için karanlıktan ibarettir. Her vatandaş yaşadığı vatanın değerini ve üstüne bastıkları toprağın kolay kazanılmadığını bilmelidir. Bu nedenle gençlere savaş tarihi hakkında daha fazla bilgi verilmesi önemlidir.

KAYNAKÇA:
https://www.dersimiz.com/ders_notlari/Tarih-Ogrenmenin-Onemi-Ve-Yararlari-oku-22627.html

(Visited 53 times, 1 visits today)