Tarih Öğretimi

 

Tarih dersi genel olarak neredeyse her ülkede belli bir yaştan sonra öğretilmeye başlanılan bir derstir ve bu derste genellikle öğretildiği ülkenin toplumsal tarihi ağırlıklı olarak işlenir. Tarih dersi en az diğer dersle kadar önemli bir derstir. Çünkü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Bir milletin, ne yapabileceğini göstermek için tarih en güvenilir rehberdir.”. Bir kişi tarihini, nerden geldiğini ve atalarının kim olduğunu bilirse neler yapabileceğini de bilir ve bu onun geleceğe umutla bakmasını sağlar. Fakat tarihini bilmeyen bir kişinin kendine güveni zayıftır ve neler yapabileceğini bilemez.

Tarih dersiyle ilgili tartışılan önemli konulardan biri de tarih dersinde savaş tarihinin mi yoksa bilim ve sanat tarihinin mi ağırlıklı olması gerektiği konusudur. Savaş tarihi genellikle bir devletin girdiği savaşları, zaferlerini ve mağlubiyetlerini anlatır. Bilim ve sanat tarihi ise bir devletin önemli sanatçılarını, bu sanatçıların ortaya koyduğu eserleri, bilim adamlarını ve bu bilim adamlarının icatlarını anlatır.

Savaş tarihi ağırlıklı bir tarih müfredatının uygulanması kişinin atalarının kahramanlıklarını öğrenmesini ve bu sayede ülkesiyle ve tarihiyle gurur duymasını sağlar. Ayrıca kişinin vatanseverlik duygularını tetiklediği gibi kişiyi yerli ve milli değerlerine daha çok bağlar. Bu sayede kişi ülkesinin değerini de daha iyi kavrar.

Bilim ve sanat tarihi ağırlıklı bir tarih müfredatının uygulanması ise kişinin sanatçıların ve bilim adamlarının yaşadıkları dönemin koşullarını ve bu koşulların sanatçılar veya bilim adamları üzerindeki etkilerini kavramasını sağlar. Bu sayede kişi sanat eserinin ne ifade etmeye çalıştığını ve nasıl koşullarda yapıldığını daha iyi anlayarak sanat eserini ve dönemi bir bütün olarak kavrar. Aynı şekilde bir icadın da o dönem için önemini ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği şartları daha iyi anlayarak buluşu ve dönemi de bir bütün olarak kavrar.

Genel olarak bakıldığında tarih dersi müfredatı için savaş tarihi de çok önemlidir, bilim ve sanat tarihi de çok önemlidir. Hatta bir devletin savaş tarihi ile bilim ve sanat tarihi birbirini tamamlar ve ayrılmaz bir bütündür. Bu yüzden tarih müfredatı hem savaş tarihini hem de bilim ve sanat tarihini içermelidir. Bu sayede bir devlet her yönüyle anlatılmış olur ve kişinin devletin bulunduğu dönemin şartlarını, devletin yönetim şeklini ve devletin toplum yapasını daha kapsamlı olarak kavrar.

Sonuç olarak tarih derslerinde savaş tarihi ile bilim ve sanat tarihi eşit ağırlıklı ve birbirini tamamlayacak şekilde olmalıdır.

(Visited 73 times, 1 visits today)