Tarihi Eserlerin Önemi

Tarihsel yapıtlar bir ülkenin olduğu kadar tüm insanların da evrensel ürünleridir. Geçmişten bu günlere gelen ve bu günlerden yarınlara kalması gereken bu yapıtlar insanlığın ortak değerlerini ulusal kimliğini yansıtması bakımından birer uygarlık hazinesidir.

Günümüzde milyonlarca turist tarafından ziyaret edilen bu yapıtlar geçmişle günümüzü bağlayan köprülerdir. Yurdumuz tarihsel yapıtlarıyla dünyanın hiç bir ülkesinde olmayan bir zenginliğe sahiptir.

Anadolunun tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Yontma taş devrinden başlayarak tarihin her döneminde Anadoluda insanlar yaşamış uygarlıklar kurulmuştur. Bu gün Anadolunun neresine giderseniz gidin tarihsel yapıtlarla ve uygarlık kalıntılarıyla karşılaşmanız muhtemeldir.

Bu sanat yapıtları bizden önce yaşayan insanlar tarafından bırakılan birer kültür mirasıdır. Yurdumuzda tarihsel yapıtların korunmasının yeterli olup olmadığı ve onlara gerekli önemin verilip verilmediği her zaman tartışma konusu olmuştur.

Yurdumuzda malesef bir ton tarihi eser çürümekte, yıpranmakta yada çalınmaktadır. Kırılıp dökülen, çalınan veya yıpranan yapıtlar gerek devlet kurumlarıyla gerek toplumla korunması gereken yapıtlardır. Yurdumuzda son yıllarda çıkarılan yasalar ile bu yapıtlar koruma altına alınmakta aynı zamanda çeşitli iletişim araçları ile toplumsal sanat yapıtlarına bir duyarlılık oluşturlumaya çalışılmaktadır. Örneğin 1979 ve 1710 sayılı eski eserler kanunu ile tarihsel yapıtların korunması amaçlanmıştır. 21.07.1989 yılında kültür ve tabiat kanunlarını koruma kanunu çıkarılmıştır. Ayrıca yurt dışına kaçırılan yapıtlarımızdan bir kısmı kültür bakanlığı gibi çeşitli vakıf ve derneklerin çabaları sonucu ülkemize geri kazanılmıştır. Bu konuda ki çalışmalar halen devam etmektedir. Tarihsel yapıtları korumak bir insanlık görevidir. Bu yapıtları korurken hem kültürel mirasa sahip çıkar hem de turizm yönünden değerlendirerek ülkemize döviz kazandırabiliriz.

Tarihi eserler bir toplumun ya da ülkenin geçmişini yansıtan kültürünü ve medeniyetini ortaya koyan en önemli varlıkların başında gelmektedir. Bu yüzden tarihi eserler de kültürlerin medeniyetlerin veya milletlerin en önemli geçmişleridir. Tarihi eserlerin korunması o ülkenin yada milletin kültürünü ve tarihini yaşatmak açısından çok önemlidir. Tarihi eserler milletlerin değerlerini yansıtan ve geçmişine bağlayan eserler oldukları için korunmaları gerekmektedir.

Herkez bireysel olarak kendi üstüne düşen vasifeyi yapmalıdır ve tarihi eserleri korumalıdır. Tarihi eser kaçakçılığına karşı duyarlı olmak ve bu gibi durumlarla karşı karşıya kalındığında develetin gereki birimlerine haber vermek vatandaşlık görevidir. Unutmayın geçmişi olmayan bir millet yok olmaya mahkümdur. Bu sebeple tarihi eserle sahip çıkalım onların yıpranmasına çalınmasına veya yok olmasına göz yummayalım.

(Visited 4.174 times, 4 visits today)