Tarihinle Oynama

Ağıt Nedir?

Ağıt, genellikle bir ölümün ya da acı, üzücü bir olayın ardından söylenen halk türküsü. Doğal afetler, ölüm, hastalık gibi çaresizlikler karşısında korku, heyecan, üzüntü, isyan gibi duyguları ifade eden ezgili sözlerdir. Ağıt söylemeye ağıt yakma, ağıt söyleyenlere ise ağıtçı denir.

Oyun Havası Nedir?

Oyun havası, insanlarda coşku uyandıran, sazlarla çalınan, saz eserleridir. Çiftetelli, zeybek, longa, horon, hora, bar, köçekçe, halay ve sirto gibi değişik şekilleri vardır.

Ağıtlar oyun havası DEĞİLDİR.

Düğünlerde ve benzeri etkinliklerde eğlenmek için KULLANILMAZ.

Bizler bu konuda farkındalık yaratmak isteyen bir grup ortaokul öğrencisiyiz. Katkıda bulunmak istiyorsanız sosyal medya üzerinden #tarihinleoynama etiketine destek verebilir, http://tarihinleoynama.tr.gg İnternet sitesini arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.

HEY ON BEŞLİ AĞIDI

“15’li” ibaresiyle askere Hicri 1315 yılında giden şahıs kastediliyor. Ekseriyeti 15 ila 19 yaşında olan bu genç bahadırların cepheye katılımları anısına Anadolu’da yakılan meşhur “Hey On Beşli” adlı ağıtta söz konusu durum çok acı ve dramatik bir dille anlatılmıştır.

 Ağıtın Hikayesi:
Hicri 1315 doğumlu Tokatlı Halil evin en küçüğüdür. Yasa gereği her evde bir erkek, ailesinin güvenliğini ve
geçimini sağlamak için askere alınmayabiliyordu. Ama Halil, gönüllü olarak Çanakkale’ye gitti. Geride bıraktığı annesi Rum çeteciler tarafından öldürülür, sözlüsü Hediye de kaçırılır. Hediye’nin bu andan itibaren hayatı kararır.

Hediye’yi uzun bir aradan sonra serbest bırakırlar. Halil de köyüne döner. Hediye’nin başından geçenleri yanlış anlar. Ve kavuşmak ahirete kalır…

Kaynakça:
wikipedia.org

canlihaber.com

(Visited 21 times, 1 visits today)