TARIM

Bir sermayedar olsam yaşamımız için hayati öneme sahip olan tarım sektörüne yatırım yapardım. Günümüz dünyasında, tarım iki farklı temel amaç için kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, sadece ailesini besleyebilmek için üretim yapan insanlardan oluşan grup, ikincisi ise ticari amaçla tarım yapan insanlardan ve kurumlardan oluşan gruptur. Daha da detaya girmek gerekirse ticari amaçla tarımsal üretim yapmak ülkemizdeki insanların besin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda ihracata doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağlar. Bundan dolayı tarım ekonomimizde önemli bir sektördür. Ayrıca tarımsal üretim sanayi sektörünün hammadde ihtiyacını karşılar. İnsanlar için hayati öneme sahip olması ile birlikte hayvanların gelişimi için de önemlidir. Beslenmek günümüzde olduğu gibi gelecek nesiller için de değişmeyecek bir ihtiyaç olduğundan tarım hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek bir sektördür.

(Visited 26 times, 1 visits today)