Tarımda Gelişmeler

Son yüzyılda, özellikle de son çeyrek yüzyılda, teknoloji ile birlikte, ulusal ve uluslararası bazda, yeni bir tarım anlayışı gündemimize girdi. Daha net ifade ile yaşamımıza girmiş bulunmakta. İnsanoğlunun, insanlığı tabiatın zor şartlarından, iş gücünün yetersizliğinden, üretim sürecinin uzamasından, kısacası doğanın ve doğal şartların esiri olmaktan kurtarmak için var ettiği teknoloji, bugün insanlığı tamamen esir almıştır.

Tarımda artık bitkileri serada yetiştirerek mevsimlerde bile olmayan meyveleri bile yetiştirebiliyoruz. Bu nedenle bazı meyveler ya da sebzeler olması gereken şekilde yetiştirilmeyip taze olmuyorlar. Hatta insanlar meyveleri daha hızlı yetiştirmek için hormon veriyorlar. Bu hormon verdikleri meyve ya da sebzeler insanlar için daha zehirli oluyorlar. Eğer bunlar yerine daha taze ve normal şekilde meyve ya da sebzeleri toplasalar insanların hayatı daha sağlıklı ve güzel olacaktı. Günümüzde sadece bazı kişiler yani çiftçiler hormonsuz ya da makinesiz topluyorlar.

Sonuç olarak eğer biz tarımda teknolojiyi kötü olarak kullanmaya devam edersek insanlığın ömrü daha azalacak.

(Visited 19 times, 1 visits today)