TARIMSAL TEKNOLOJİ

Günümüz dünyasında hızna erişilemeyen bazı şeyler var tıpkı teknoloji gibi.Almış başını gtimekte olan teknoloji nasıl oldu da buralara kadar geldi ? Bir oda büyüklüğünde ve sadece matematiksel değerler hesaplayan ve ilk teknoloji unsurlarından olan bilgisayar ve aynı zamanda tıp,mühendislik ve tarımda bile buralara nasıl uzandı?Bir at gücünden buralara kadar gelen teknolojik tarım ve hayvancılkık ürünleri daha nerelere kadar gidecek? Peki ya teknoloji var olan tarımcılık ve hayvancılkjla uğraşan insanları işinden edecek mi?
Teknolojik aygıtlar ve aynı zamanda teknoloıjinin ilk zamanlarında ortada asadece ana kartlar ve birkaç elekjtrik devreleri vardı.İnsanlar işleri aynıu zamanda bütün zamnalrını bir iş uğrunda harcıyorlardı.Hem ulusal hemde uluslararası tarımcılıkta baş rol oynayan yeni nesil tarım aletleri bazılına göre avantaj sahibiyken bazılarına ise gelecek kaygısı yaratıyor.Hadi şu başlıklara bir bakalım;Tarımsal Teknoloji

Bir at gücünden buralra kadar gelen yeni nesil her türlü işi yapabilen aletler bazılara avantaj yaratıyor demiştik bu konu baaı tarımcılar için şöyle yorumlanıyor.İş imkanları ve zamanın verimli kullanılması adına bşr çağ atlanmış gibi düşünülürken tgabii ki bitki verimliliği için daha sağlam bir zemin hazırlıyor diyebiliriz.Hayvan severler ise konuyu şöyle ele alıyor;atlar,inekler ve katırlar eskiden fütursuzca çalışıtırılrıken şimdi elektrişk ve teknoloji sonucu ortaya çıkan aletler ve araçlar onlar için daha sağlıklı oldu bu sayede hayvancılıkta artmış oldu.

Fakat her şeyde olduğu ginbi burdada bir dezavantaj söz konusu o ise; gelecekte kaygıların baş mimarisi olan doğal kaynakların tğkenmesi olayı.Elektrik ve teknoloji radyasyon yaydığı gerekçesi toprağın kötü işelnmesi ve aynı zamanda doğanında kirlenmesi adına bir adım olarak görülüp tarımdaki teknolojinin dezavantajları arawsındsa örnek gösterilmiştir.
Konuyu ben ele aldığımda , benim düşüncem biraza arada kalıyor.Hem hayvanların kullanılmaması konusunda düşünürsek çok yayrlı olmnuş fakat doğa kirlkenmesş ve ozon tabaksı koşunu olursa da biraz durum tehlikeli.Benim ve düşünürlerin fikirleri, yapanları pek ilgilendirmediğindendir ki teknolojinin hızına yetişilemeyip tam gaz yeni laetler ve onlaya yardımcı aletler günümüzce devam etmektedir.

Bu düşünceleri şöyle tamamlamak istiyorum.Dünya Tarımcılığı ve Ululsal Tarım bakanlığının gözü önünde büyüyen teknoloji onlara zarar vermiyorsa bizdüşünürtlere pek laf düşmüyor sanırım.Elbet bizşer iöçinde teknoloji çok yayrlı iken zararlarıdıa hepiömizce bilinmekte.Dünyamızın hatta şöyle demek gerekirse gelişen düğmyamızın vaa geçilmezi olmuş olan teknoloji hç bir zaman koltuğu başka devrimlere vermeyecğinden tarımda aynı doğrultuda gelişmesi bence öngörülmekte.Ne de olsa gelişen bir dünya topluluğuyuz.

(Visited 226 times, 1 visits today)