Unicorn Stag

Tek Boynuzlu Atlar

Bazı insanların inanmadığı bazılarının inandığı tek boynuzluların gerçek olma olasılığı fazlasıyla yüksek ayrıca buna dair bir sürü kanıt var. Mitolojik tek boynuzlu at. Kafasının ortasından düz bir boynuz çıkar. Saf ve masum olduğuna, kanı içildiğinde kişiyi ölümsüz kıldığına, bu nedenle öldürmenin lanet getireceğine inanılan efsanevi bir hayvan. Latince ismi olan Unicorn; “bir-tek” anlamına gelen uni ve boynuz anlamına gelen cornus sözcüklerinden türemiştir. Yine bir efsaneye göre, sadece saf ve doğal kızların yanına yaklaşır ve bu şekilde yakalanabilir. Efsaneye göre tek boynuzlu atlar çok önceden yaşıyormuş hatta günümüzde bazı yerlerde görülüyormuş. MÖ 5. YÜZYILIN sonlarında Yunan bir terapist olan Ctesias Tek boynuzların Hindistan’da bulunduklarına dair bir yazı yazmıştır. Ayrıca İncil’de de Tek boynuzlara değinilmektedir.

Bazı kayıtlarda sözü geçen tek boynuzlar orijinlerine göre değişik görünüştedir. Büyük çoğunluğunun vahşi ve korkunç olduğu görüşü yaygınsa da Çin’deki tek boynuz çok iyi olarak tanımlanmıştır. Orta Çağlarda tek boynuz Avrupa’da “süper bir hayvan” olarak ortaya çıkmış ve sanatçıların değer verdiği bir malzeme olmuştur. Genellikle ata benzer ve başının önünde ileri doğru uzanan, spiral bir boynuzu vardır. Tek boynuz’un boynuzu ilaç niteliği olarak kabul edilirdi  ve bazen ağırlığınca altın karşılığında değer biçilirdi. 1704 de Valentini 4 değişik tip tek boynuz tespit etmiştir. Fakat yalnızca bazılarını gerçek olarak kabul etmiştir

Avrupa tek boynuz inanışı, bulunan fosillerin fillere ve diğer hayvanlara ait olduğu ortaya çıktıktan sonra bırakılmıştır. Fakat bugün bile tek boynuzlar unutulmuş değildir. Bu figür halen Almanya’da bu tür eşyaları satan dükkanlarda ve eczanelerde bir sembol olarak kullanılmaktadır. Ayrıca İngiltere Doğa Tarihi Müzesi’nin mektup kağıtlarının başında tek boynuz resmi bulunmaktadır. Bu mitolojik canlıdan J.K. Rowling’in ünlü kitap serisinin ilk eseri olan Harry Potter ve Felsefe Taşı’nda da bahsedilmektedir.

Türk mitolojisinde de adı geçen tek boynuzlar gücü temsil etmektedir. Günümüze daha çok şirinlik ve genç kızların gözdesi olarak yansıyan bu yaratığın hakkında bunca şeyin çoğunun doğru olduğu bazılarınsa sadece efsaneden ibadet oldukları biliniyor. Şahsen ben tek boynuzlara sonuna kadar inanıyorum.

 

(Visited 455 times, 1 visits today)