Tek Yuvam Dünya

Günümüzde insanlık ve diğer canlı ırkları birden fazla hayati sorunlarla yüzleşiyor. Ve bu sorunlara çözüm bulunamadan gelişmek zor olabilir. İnsanlar bir yandan bu sorunlarla mücadele ederken diğer yandan uzayı keşfedip insanlığı kurtarmaya çalışıyor. Peki hangisi öncelikli?

İnsanlık günümüzde fazlasıyla tehlikeli problemlerle mücadele ediyor: Doğal afetler, yangınlar, hava ve su kirliliği, işsizlik, eşitsizlik, fakirlik, açlık ve savaşlar… Artık bazı ülkeler ve insanlar bu sorunlardan kaçmak için sonsuz uzayda bir arayış içine girdiler.

İstatistiklere göre dünyadaki nüfusla birlikte hava ve su kirliği oranları gittikçe artıyor, iklim değişikliği iyice kendini hissettiriyor, buzullar eriyor…Tahminlere göre bu değişim hızla kendini hissettirmeye devam edecek ve insanlarla birlikte bütün canlıların hayatını tehdit edecek. Bu veriler dünya çevre günü raporları, haberler ve bilimsel makaleler gibi birçok kaynaktan elde edilebilir.

Bazı ülkeler teknoloji ve sanayi alanında gelişme kaydederken dünyaya da büyük zarar veriyor. Ancak bu zararları önlemenin maliyeti yüksek olduğu için maalesef dünyanın büyük bir bölümü kendi çıkarlarına karşı olduğu için bu verileri görmezden geliyor veya umursamıyor. Öte yandan dünyaya karşı sorumlulukları olduğunu bilen ve onu düzeltmeye yardım etmeye çalışan insanların ve kuruluşların sayısı çok az.  İnsanları bilinçlendirmek, tekrar düşünmeye yönlendirmek için gerçekleştirdikleri protesto eylemleri yerel güçler tarafından bastırılıp saldırıya uğradıkları için sayıları da gerektiği kadar hızlı artmıyor.

Oysaki her insan doğduğu andan itibaren bir zorluktan kaçmayı değil, o şeyle savaşmayı öğrenir. Uzayı fethetmek insanlık için çok büyük bir amaç ve hayaldir ancak öncelikle herkes dünyayı kurtarmaya çalışmalıdır. Bugün uzayda bir ev arayışında olan ülkeler dünyadaki sorunları çözmek ve biricik evimiz olan dünyaya sahip çıkmak gibi bir alternatifleri olduğunu görmek istemiyor. Hayal edin; şu anda uzayda umut arayışı içinde olanlar bundan vazgeçip el ele dünyaya yardım etmeye çalışsaydı ne olurdu?  Yeni nesillerin güzel ve umutlu bir gelecekte, geçmişi, dünyanın nasıl kurtarıldığını hatırlayıp ders alsalar ne olurdu?

Hepimiz hayatımızı güzel yaşamak ve gelecekler nesillere de güzel bir hayat yaşatmak için çabalıyoruz. Bu amaçtan asla çıkılmamalı ki dünya nesiller boyunca insanlığın evi olsun. Burada atacağımız adımlar ve hamlelerimiz gelecek nesillerin de kaderini belirleyecek. Burada hepimize büyük görevler düşüyor. Görevlerimizi ve sorumluluklarımızı doğru bir şekilde yerine getirerek biricik dünyamıza sahip çıkmalıyız. Dünyamızı korumalı, kurtarmalıyız.

Bir yangına bir şişe su dökseniz bile bir hizmettir. İnsanlığa hizmet daima önceliklidir. Uzay Yolu’ndan Bay Spock’ın dediği gibi, “Çoğunluğun ihtiyaçları azınlığın ihtiyaçlarından önemlidir”.

(Visited 8 times, 1 visits today)