Teknoloji Her yerde

Teknoloji geliştikçe bize kazandığı şeyler artı. Hayat tarzımız değişti, gelişti! Eğlence tarzımız değişti, eski iş kolları gün be gün azaldı ve yenileri türemeye başladı. Teknoloji sayesinde tarımda, sanayide, tıpta ve birçok alan da daha üretim seviyeleri artı. Birçok allan da olduğu gibi hayat kalitemizde de bir artış oldu ya da olduğunu tanıyoruz?

Teknoloji ve sanayi devrimini birbiri ile ilişkilendirebiliriz. Sanayi devrimini mekanikleşme adına büyük bir gelişim olarak görebiliriz. Fakat mekanikleşme ile beraber emeğin ve çabanın azaldığı bir dünyaya da girmiş olurduk. Aynı zamanda da insanın paraya olan açlığı farklı bir boyut kazanmış oldu. Kaynaklar için savaşlar açtık dünyaya zarar vermeye hatta küresel ısınmayı sanayi devrimi hızlandırdık. Her yerde makineler görmeye başladık ve makineler artıkça insan gücüne olan ihtiyaç ta azalmaya başladı. 4. sanayi devrimi ile de robotlar üretimi el alacaklar.

1 ve 0 lar ortaya çıktığında matematik işlemleri kolaylaştı. Muhasebecilere artık daha fazla ihtiyaç kalmadı ve bunun gibi birçok iş dalı da yok olmaya yüz tutu. 1950 yılı itibariye internetin temeli de atılmaya başladı. Ardından Sosyal medya günyüzüne kavuştu. Teknoloji bizi sadece ekonomik açıdan değil aynı zamanda sosyal bakımdan da değiştirmeye başlamıştı. Her gün elimize aldığımız telefonlarımız biz yönlendirmeye hatta hayatımızı şekillendirmeye başladı. Belki de benliğimizi kaybetmemize neden olmaya başladı. Sosyal medya bizi kendi kuklalara çevirip bizimle oynamaya başladı ve bide bu duruma göz yummaya devam ediyoruz. Ünlü kişileri taklit ediyoruz onlar gibi olmak istiyoruz. Teknoloji sayesinde tıp ta da büyük gelişmeler sağlandı. Teşhis koymak daha kolaylaştı ve hızlı olmaya başladı. İnsanlar ihtiyaçlarına daha hızlı kavuşmaya baldı.

Teknoloji her şeyde olduğu gibi tarıma da girdi. İnsanın tarıma olan ihtiyacı ekonomiye ve sosyal medyaya olan ihtiyacına nazaran daha fazla. İnsan nüfusu artmakta ve her geçen gün besin ihtiyacı daha fazla olmakta. Teknoloji sayesinde ve kimyasal ürünler sayesinde daha kısa süre içerisinde ürün elde edebiliyoruz. Fakat kısa sürede elde ettiğimiz ürünün kalitesi azalır ve besin değeri düşer. Fakat nüfusa yetecek ürünü sağlamak ve aynı zamanda şirketlerin karlarını koruma korumak için kaliteden daha çok hızlı üretim sağlamak daha az masraflı. Nüfusa besin yetiştirmek ve insan sağlıya da oynamamak için yeni yöntemler bulmalı ve bunu yaparken de dünyaya hiç ve ya en az biçimde zarar vermeliyiz. Çiftçiyi yarı yolda bırakmamalı ve işsizliğin tarımda da büyümesini engellemeliyiz.

 

 

(Visited 25 times, 1 visits today)