Teknoloji ve Tarım

Tarımda teknolojinin kullanılmasının en büyük avantajlarından biri, çiftçilerin artık her zamankinden daha fazla yetiştirme mevsiminde tarım yapabilecekleridir. Bu önemlidir, çünkü daha az insanın çiftçi olması gerektiği anlamına gelir; bununla birlikte, yüzlerce veya binlerce dönüm araziyi tarla eden çiftçilerle rekabet etmek için mücadele eden küçük ölçekli çiftçiler için belirgin bir dezavantaj sunar.

Teknolojinin bir diğer önemli avantajı da çiftçiliğin verimliliğinin artması. Her bir dönümlük arazi tam olarak doğru miktarda tohum alır, sıralar optimum verim için tam olarak doğru miktarda ayrılır ve gübre atıksız uygulanabilir. Tüm bunlar çiftçiler için işletme maliyetlerinin düşmesine neden olur ve bu da teknolojinin kullanımını çiftçiler için uygun hale getirir.

Ayrıca, tarımda teknolojinin kullanılması çevre sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olabilir. Geçenlerde tarlanın daha verimli oluşuyla ilgili bir sistem hakkında makale okudum. Bu sistem tarlalardaki akıntıdaki fosfor seviyelerini izler ve seviyeler çok yüksek olduğunda çiftçiyi günceller ve büyük su yollarında varsa zararlı olur. Bu sistem, çevrenin sağlığı için tarımsal açıdan olumlu bir kaymayı temsil ediyor.

Teknoloji alanındaki gelişmeler insanlara işleri yapmanın daha verimli bir yolunu gösteriyor ve bu süreçler sonuç alıyor. Örneğin, eğitim, bilgisayarların teknolojik gelişmeleriyle büyük ölçüde geliştirilmiştir. Öğrenciler sınıflarından hiç ayrılmadan küresel ölçekte öğrenebilirler. Bir zamanlar onlarca insan işçisine ihtiyaç duyulan tarımsal işlemler, teknolojideki ilerlemeler sayesinde otomatik hale getirilebilir. Tıbbi keşifler, araştırma sürecine yardımcı olan ve tıbbi konularda daha yoğun bir eğitim araştırmasına olanak sağlayan makine ve bilgisayarlar sayesinde çok daha hızlı gerçekleşmektedir. Toplum ne kadar gelişmiş olursa, o kadar fazla insan günlük varoluş için bilgisayarlara ve diğer teknoloji türlerine bağlı olmaya başlar. Bir makine bozulduğunda veya bir bilgisayar çöktüğünde, problem çözülene kadar insanlar neredeyse devre dışı kalır. Teknolojiye bu tür bir bağımlılık, insanları farklı bir dezavantaja sokuyor çünkü daha az kendine güveniyorlar.

Tarımda teknolojinin avantajları, mahsul üretim hızını ve mahsul miktarını hızlandırmayı içerir; bu da tüketiciler için gıda maliyetlerini azaltır ve hatta mahsulleri daha besleyici ve hayvancılık daha büyük ve daha verimli hale getirir. Tarımda teknoloji, küçük ölçekli çiftlikler ve aynı zamanda ulusal çiftçilik işlemleri için faydalar sağlamaktadır. Bu teknolojiler arasında, no-till tarım gibi çevresel açıdan sağlam ve sürdürülebilir tarım yöntemleri ve biyoteknoloji dahil olmak üzere karmaşık ekipman kullanımı bulunmaktadır. Biyoteknoloji, çiftçilere zayıf toprak koşulları, düşük mahsul verimi ve düşük besin değeri gibi sorunları gidermede yardımcı olan bir değerlendirme ve tahmin aracı olarak hizmet eder. Genetik modifikasyon büyük bir biyoteknoloji alanıdır. Bu teknoloji bitkiler ve hayvanlar için ideal özellikleri seçen bilim insanlarını içerir. Doğal seleksiyon sürecini yapay olarak etkilerler, hatta ilgisiz türler arasında gen alışverişi yaparlar. Genetik modifikasyon kullanarak, çiftçiler hastalık ve enfeksiyon riskini azaltabilir.

Image result for teknoloji ve tarım"

(Visited 23 times, 1 visits today)