Teknolojinin Gelişmesi ve Haberleşme

Teknoloji, kolay pratik yaşam gereksinimlerimizin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirmeye yönelik uygulamalarıdır. Teknoloji kelimesi Yunanca ‘Tekhne (Sanat, Zanaat) ve ‘Logos’ sözcüklerinden oluşmuş teknoloji terimidir. Eski Yunanlılarda ‘Sanat üzerinde konuşma’ anlamına gelmektedir.

Dünyamızdaki teknolojinin gelişmesiyle insanların haberleşme araçları da değişmiştir.    Örneğin; Dumanla haberleşme, ağaçlara vurarak, güvercin eğiterek, ulakla, telgrafla ve çevirmeli telefonla haberleşme derken insan oğlunun yaşamına radyo ve televizyonun icadıyla iletişimde yeni bir döneme girilmiş, bunların dünyaya  yayılmasıyla haberleşme çok hızlı bir hal almıştır. Bilgisayarın icadıyla da haberleşme zirve yapmış, buna bir de internet eklenince artık kıtalar arası canlı ve görüntülü haberleşme mümkün olmuştur.

Şimdiler de bu teknolojiler sayesinde ben de kolaylıkla uzakta ki akrabalarımla yüz yüze görüşebiliyor ve haberleşebiliyorum. Teknolojiyi doğru kullandığımız müddetçe faydalıdır. Aksi halde kötü sonuçlarla yüz yüze kalabiliriz.

(Visited 184 times, 1 visits today)