Teknoloji’nin Tarım Sektörüne Yaptığı Değişiklikler

Hepimizin günde kim bilir kaç kere işini kolaylaştıran teknolojik aletlere ihtiyacı düşmekte. Ulaşımdan yemeğe, iletişimden eğlenceye her alanda teknolojinin bize sağladığı hayatımızı kolaylaştıran icatları kullanmaktayız. Bilim ve teknoloji durmaksızın gelişmekte ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır ve hiçbir kötü etkisi yoktur değil mi?

Image result for fabrika

Teknolojinin bize sağladığı şeyleri destekleyen ve gelişmesini isteyenlerin yanı sıra teknolojik makinelerin işlerini ellerinden aldığını düşünen insanlar da vardır. Modern makinelerin tamamına yakınında insan gücünden çok makine gücünden yararlanılmaktadır ve bu bazı bölgelerde insanların işsiz kalmalarına ve baş kaldırmalarına sebep olmaktadır.

Related image

Her alanda bazılarının değişiyle robotlar, bazılarının değişiyle ise programlanmış makineler hızlı oluşlarıyla, yorulmayıp daha verimli oluşlarıyla, dayanıklılıklarıyla ve bir insanın yapamayacağı ağır işleri yapabilme özellikleriyle insanların yerine geçmişlerdir. Bu müşteriler ve tüketiciler için olumlu bir şey olsa da işçiler için büyük bir sorun tescil etmektedir çünkü bu onların işsiz kalmalarına sebep olan en büyük sebeptir. İşlerinden olmama koşuluyla maaşlarında büyük bir düşüşe razı olmak zorunda kalırlar ve geçimleri zorlaşır. Bu sebeplerden ötürü bazı bölgelerde işçiler makineleşmeye karşı baş kaldırılara  başlamışlardır ama bu tepkiler her zaman işe yaramamaktadır ve ne yazık ki birçok işçi işinden olmaktadır.

Image result for başkaldırı

Bazı sektörlerde ise makineler programlama ve kodlama ile değil elden kumanda edilerek çalışmaktadır bu yüzden insan gücüne de gereksinim duyulmaktadır. Hem insanların işlerinden olmalarını engellemek hem de makinelerin insanüstü fonksiyonlarından yararlanarak verimliliği arttırmak mümkündür. Bu sektörlerdeki işçiler de makinelerin varlıklarında memnundurlar çünkü ağır işlerin çoğunu makineler yaparak onların işlerini kolaylaştırmaktadırlar. Artık günümüzde sakızdan uçağa her şey fabrikalarda makineler tarafından üretilmekte ve birleştirilmektedir fakat makinelerin bu işlerin hepsini bir insan yardımı olmadan kendi başlarına yapmaları mümkün değildir bu yüzden insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan ve makine bir arada iş yapabilmektedir.

Image result for insan ve robot el sıkışma

Artık hiçbir fabrikada insanlara ihtiyaç duyulmayacak ve robotların tüm üretim ve inşaat işlerini kendi başlarına yapacakları dönemlere giriyor olabiliriz ama bu insanların işsiz kalacağı anlamına gelmek zorunda değil. Teknoloji ilerledikçe yeni nesil meslekler ortaya çıkmaktadır. Mesela geçtiğimiz 10 yıla kadar “Youtuber’lık” diye bir meslek yoktu ama şu an döneminin en çok ilgi gören mesleklerinden biridir. Streamercılık (görsel ve işitsel canlı yayın yapma) ve podcastçilik (radyolarda sesli canlı yayın yapma) gibi meslekler de ilgi görmekte ve meslek sahibine iyi bir gelir sağlamaktadırlar. Bu meslekler teknoloji sayesinde ortaya çıkmış yeni nesil mesleklerdir ve neredeyse  herkes tarafından yapılabilmektedirler bu yüzden işsiz kalma olasılığı düşmüştür. Çağımızda insanoğlu uzaya gitmek ve orada koloniler kurarak yeni bir düzen oluşturmak gibi büyük ve tehlikeli projeler geliştirmektedir ve bunun için simülasyonlar insanlar tarafından tasarlanmaktadır. Yani uzaya gitmek gibi büyük ve yeni projeler için insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır ve insanoğlunun her zaman yeni projeleri olacaktır bu yüzden insan gücüne olan ihtiyaç asla bitmeyecektir.

Image result for simülasyon

Makineleşme ve teknoloji kullanımı en çok tarım sektöründe görülmektedir ve bu hasılatı kolaylaştırıp insan yaşamına büyük katkı sağlamaktadır. Teknolojinin insan yaşamına olan negatif etkileri sadece işsizlik olasılığı iken ,ki o da yeni nesil meslekler veya makine gerektirmeyen meslekler sayesinde halledilebilirken, pozitif etkileri sayılamayacak kadar çoktur.

(Visited 86 times, 1 visits today)