Teknolojinin Tarımdaki Önemi

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte tarım alanında değişimlerin gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu değişimi daha iyi anlamak ve tarım ve teknoloji arasındaki ilişkiyi incelemek adına, öncelikle tanımlarına göz atmamız gerekir. Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünde teknoloji; İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgiler bütünü şeklinde tanımlanmaktadır. Tarım insanın maddi çevresini oluşturan unsurlardan biridir. Aynı sözlükte tarım kavramı; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, uygun koşullarda korunması, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanması, ziraat, kültür olarak açıklanmaktadır. Bu tanımlardan hareketle tarım ve teknolojinin günümüzde birbirinden ayrılamayacak iki temel kavram olduğu görülmektedir. Acaba teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tarımda yaşanan değişimler nelerdir?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tarım üzerinde hem avantajlar hem de dezavantajlar oluşturduğunu görmekteyiz. Teknoloji ve sanayileşmede yaşanan ilerlemeler ile birlikte dünya genelinde çevre kirliliğinin arttığı, ekilebilir tarım alanlarının giderek azaldığı, çevre kirliliği nedeniyle tarım üzerinde zararlı kimyasalların artmaya başladığı bilinmektedir. Teknolojinin doğru kullanımı ile birlikte hem tarımda ilerlemenin sağlanabileceği, hem de tüm insanların açlık ve susuzluk sorunu yaşamadan hayatlarını devam ettirecekleri “Sürdürülebilir Bir Dünya” yaratılabileceğini düşünüyorum. Bunun teknolojinin doğru kullanımı ile mümkün olabileceği bilinmelidir. Teknolojideki ilerlemenin getirdiği olumsuz durumların yanında teknolojinin tarıma sağladığı yararlardan bahsetmek mümkündür. Günümüzde teknolojideki ilerlemeler tarım alanında “akıllı tarım” olarak tanımlanan değişimlere öncülük yapmaktadır. Peki “Akıllı Tarım” nedir?

Teknolojinin imkanlarını kullanarak nitelikli bilgiye ulaşmak böylece daha verimli ve çevreye duyarlı tarımsal üretim yapabilmek mümkün. Bu tarımsal üretim modeline Akıllı Tarım diyoruz. Günümüzde hava durumunu önceden haber veren erken uyarı sistemlerinden, toprak ve havanın ısısını, nemini ölçen sensörlere, üretimin her aşamasında kullanılan robotlara kadar pek çok alanda akıllı tarım teknolojileri yaygınlaşıyor. İnternetin kullanımı, tarımda etkin biçimde değişiklik yaratıyor. Artık akıllı sistemlerle tarımsal üretimdeki riskleri azaltmak mümkün. Doğru yaklaşımla suyu, elektriği daha doğrusu doğayı daha az tüketerek, ihtiyacımız kadar ve kaliteli üretim yapılabiliyor. Tarımda kullanılan robotlar sayesinde zamandan ve iş gücünden tasarruf edilebilir ve çiftçiler buradan elde ettikleri tasarrufu başka işlerinde kullanabilirler. Aynı zamanda insan kaynaklı hatalar en aza indirilirken, üretimde verim artışı sağlanabilir. 

Teknolojinin doğru kullanılması ile birlikte tarımda birçok sorun çözülebilir, teknolojinin doğru kullanılması ile birlikte doğamızı daha az tüketerek toprağımızı daha etkili kullanabiliriz. Bu sayede gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Sonuç olarak tarımda teknolojinin kullanımı ile insan kaynaklı hatalar azaltılabilir, ama bu durum insanların işsiz kalmasını gerektirmemelidir, onlara yeni çalışma fırsatları getirmelidir.  

 

(Visited 32 times, 1 visits today)