Teknolojisiz Dünya

 

21.yüzyılın teknolojileri artık hayatımızın bir bütünü olmaya başladı. Her gün çıkan yeni teknolojik aletler özellikle yapay zekanın sayesinde ortaya çıkmasıyla her şey bir komuta bakmakta. Bu teknolojiler artık ihtiyaç haline gelmekte. Peki bu teknolojilerin hiç biri olmasaydı nasıl bir dünya ortaya çıkardı?

İlk olarak günümüzün teknolojileri olmasaydı belki de en önemli teknoloji olan yapay zekanın yapıldığı bilgisayarların olmaması demek. Bu da bütün sektörlerin büyük oranda ilkel kalmalarına sebep olacaktır. Sektörlerin gelişimi neredeyse yok denecek kadar az gelişecekti. Bu da hayatımızı doğrudan etkileyecektir.

Tabi sadece bilgisayarlar ve yapay zeka olarak bakamayız. Teknoloji olmasaydı sanayi devrimi de olmazdı. Bu da üretimin buhar teknolojisi yerine el ile daha ilkel bir yolla ve çok daha yavaş bir üretime neden olur. Üretilen eşyaların sayısı daha az ve fiyatlarının çok daha fazla olmasına yol açardı. Çalışan insan sayısı büyük ölçüde azalırdı fakat öte yandan dünyamızdaki kaynaklar çok daha uzun süre yetmesine sebep olurdu.

Fabrikaların olmaması otomobil ve günümüzde ulaşım için kullandığımız araçların çok az hatta hiç üretilmemesine neden olurdu. Bu da ulaşım sektörünü etkilerdi. İnsanlar artık eskilerdeki gibi at, eşek, deve gibi hayvanları kullanarak ulaşımı sağlardı. Atlı araba ise günümüzün Rolls-Royce’ u olur diyebiliriz. İnsanların hayvanları veya yaya olarak ulaşım sağlamaları çok daha uzun ve meşakkatli olmasına yol açardı.

Teknolojiden en çok değişime uğramış faktörlerden biri mesleklerdir. Fakat teknoloji olmaması yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve benzeri mesleklerin ortaya çıkmamasını sağlardı. Bu meslekler yerine terzi, demirci gibi meslekler yerini alırdı.

Günümüzde insanlar birbirleri ile iletişim kurmak için telefon bilgisayar gibi araçlar kullanmaktadırlar. Fakat teknolojinin olmamasıyla birlikte insanlar posta sistemine geri dönerdi ve iletişimleri oldukça zorlaşırdı. İnsanlar birbirlerine posta atsalar bile birbirlerinden çok geç haberdar olacaktı. Çünkü ulaşım sektörünün ilkelleşmesi ile postanın karşı tarafa ulaşması çok daha uzun sürecekti.

Bilim sektöründe büyük bir gerileme yaşanırdı. İnsanların uzay ve okyanuslar hakkında bildiği bilgiler büyük ölçüde azalırdı. Çünkü uzay tarafında teleskop roket gibi, okyanuslarda ise denizaltı gibi teknolojiler olmayacaktı. Bu da insanların git gide uzay ve okyanuslar hakkında sadece tahmin ederlerdi.

Bilim alanını etkilemesi sağlık sektörünü de etkilerdi. Doktorların hastada ne tür bir sıkıntının olup olmadığını kimi zaman anlayamaz kimi zaman da anlamaları büyük ölçüde zorlaşırdı. Tedaviler zorlaşacağı için de insanlardaki ölüm oranı ciddi oranda artardı

Sadece bunlar ile sınırlı değil tabi ki de daha sayamayacağım birçok alan teknoloji sayesinde ilerleme yapabilmektedir. Sizce de hayat çok zor ve sıkıcı bir hale gelmez miydi?

(Visited 19 times, 1 visits today)