Tembel Ekonomi Tembel Milletler

Bir milleti millet yapan sayısızca unsur vardır. Lakin fikrimce bu unsurlar arasından en önemlilerinden biri de o milletin kullandığı para birimidir, çünkü bir milletin para birimi o millet hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan değerlerden biridir. Diğer toplumlardan farklılaşmış, ne gizli ne de bariz bir boyunduruk altında olmayan ve de kendini sağlam bir şekilde ayakta tutabilen her milletin de kendi para birimine sahip olması gerekir.

Düşünelim ki her milletin aynı para birimini kullandığı bir dünyada yaşıyoruz. Asya’dan Orta Doğu’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya ve daha birçok ülkeye ev sahipliği yapan dünyamızda aynı dili konuşurmuşçasına aynı para birimini kullanıyoruz. Bu fikir muhtemelen ekonomisini ayakta tutamadığından para birimini ucuzlatmış birçok ülkenin derin bir nefes almasını sağlarken dünya ekonomisini elinde tutan ve kendi gelişmişliğini de para birimine yansıttıkça diğer milletlerin boğazına taş oturtan ülkelerin hoşuna gitmeyecektir. Aslında bunun nedenini anlamak çok da zor değil.

Kendinizi geliştirebileceğiniz her konuda ve durumda bir güçlü bir de zayıf vardır. Zayıf olan kendini güçlünün durumuna getirmeye çalışmalıdır. Güçlü olan ise konumunu koruyup her zaman daha iyiye doğru sınırlarını zorlamalıdır. Muhtemelen çoğunuz bu durumu bir kargaşa olarak görecek, fakat bence bu durum bir kargaşadan çok iki tarafında kendini geliştirmesine ve öğrenmesine yol açan bir sınavdır. Eğer bu sınav baştakilerin açgözlüğü için değil de insanlığın iyiliği için veriliyorsa da yarardan başka bir dışavurumu olmaz. Bir milletin para birimi de o milletin ekonomisini, gücünü ve bağımsızlığını gösterir. Ekonomi, güç ve bağımsızlık da bir milletin durmaksızın kendini geliştirebileceği hatta zorunlu olarak geliştirmesi gerektiği konular olduğuna göre elbet ki bir zayıfı bir de güçlüsü vardır. Bu da demek oluyor ki bir milletin kendi para birimine sahip olması onun bağımsızlığını ve bireyselliğini ifade ederken bir yandan da kendini durmadan geliştirmesi gerektiğini gösterir. O zaman her milletin aynı para birimini kullanmasını savunmak tembellikten başka ne anlama gelebilir ki?

Her millet özgünlüğünü, bağımsızlığını ve gücünü -özellikle ekonomik gücünü- kendi belirler.Bir milletin para birimi de bu üç faktörü destekleyen bir olgu olduğundan para birimi bir milletin millet olmasını sağlayan çok büyük bir faktördür. Böylesine bir değeri hiçe sayıp ortadan kaldırmak da büyük bir hata olmasıyla birlikte bir değerimizi de kaybetmemiz anlamına gelir.

(Visited 24 times, 1 visits today)