Temiz Bir Çevrenin Yapı Taşı Eğitim

Yakın zamanlarda artan atıklar ile çevre kirliliği de doğal olarak artıyor. İnsanların duyarsızlığı, bilinçsizliği ile hızlı bir şekilde artan çevre kirliliği herkesi rahatsız ediyor. Bilinçsiz insanların yanı sıra doğayı kirletmenin sonuçlarını bilenler bile çöp kutusu bulamadıklarında çöplerini yere atıyor, çevremize zarar veriyor. Bunları engellemek için iyi eğitim vermeli ve insanları bilinçlendirmeliyiz.

Bunu bir ders haline getirip her okulda öğrencilere çevre  hakkında eğitim vermeliyiz. Bir sürü konudan oluşacak bu ders, her hafta bir veya iki kere öğretilmeli ve eğlenceli olmalıdır.

İlk olarak çevreyi tanıtmalı ve çevre kirliliğinin nasıl oluştuğunu anlatmalı ve bizim nasıl her gün bu kirliliğe katkı sağlıyor olabileceğimizi örneklerle göstermeliyiz. Öğrencilerde çevre hakkında genel bir fikir oluştuğunda nasıl

davranmamız gerektiğini, neden çöpleri çöp kutusuna atmamız gerektiğini ve diğer basit çevre koruma yollarından bahsedilmeli.

 İkinci konu geri dönüşüm ve faydaları olmalı. Geri dönüşüm yapmanın hem ekonomik hem de doğanın korunmasına katkılarını, bazı maddelerin geri dönüştürülemediği öğretilmeli ve öğrenciler, geri dönüştürülebilir maddeler kullanmaları için yönlendirilmelidir. Bu konu öğretildikten sonra okullarda bulunan, en azından

 bulunması gereken geri dönüşüm kutuları tanıtılmalı, aktif bir şekilde kullanımı sağlanmalıdır. Tabii ki sadece eğitim ile değil, kantinlerde satılan yiyeceklerin ambalajlarının da geri dönüştürülebilir olması öğrencilerde geri dönüşüm kutusu kullanma alışkanlığı oluşturacak ve eğitim daha etkili olacaktır. 

Diğer konulardan biri ise yok olmayan veya yok olması çok uzun süren atıklar olmalı. Bu tür atıkların neden doğada yok olma

dığını, yok olmamasının zararlarını ve bu tür atıkları üretmemeye de dikkat edilmesi gerektiğini öğretmeliyiz. Atıkların ürettiği rahatsız edici ve doğaya zarar veren gazları, çevreyi kirletip her türlü kirliliğe sebep olduklarını kanıtlarla açıklarsak öğrenciler bilinçlenir ve çevreye karşı daha tutumlu davranırlar.

Çevreye tutumlu davranan kişilerde doğal olarak sorumluluk bilinci de oluşur ve normal yaşamlarında da çevre ile ilgili küçük detayları bile kolayca düşünebilir hale gelirler. Bu durumda etrafında gördükleri kasıtlı veya kasıtsız çevreye zarar veren insanları uyarırlar ve çevre kirliliği en azından eğitim alan kesimde en aza indirilebilir.

 

Sonuç olarak, çevre hakkında detaylı ve bilinçlendirici bir eğitim verilirse, eğitim alanlar ve çevresindekiler çevreye karşı daha dikkatli olacaktır. Geri dönüştürülebilir atık kullanımı artacak, yok olması kısa süren ambalajlar veya atıklar üretilecektir. Bunun gibi her sorun eğitim ile düzeltilebileceğinden iyi eğitim, iyi bir ülke ve Dünya demektir.

(Visited 157 times, 1 visits today)