Temiz Bir Nefes İçin

“1 Ocak 2020’de Türkiye’de beş termik santral kapatıldı, bir termik santral ise kısmi olarak kapatılacak!” Yılbaşı sabahı gazete okurken bu başlığı görseniz siz de şaşırırdınız değil mi? Hele enerji açığımızın bu denli fazla olduğu bir zamanda. O zaman bu termik santraller neden kapatıldı? Peki termik santral tam olarak nedir ve diğerleri de kapatılmalı mı? Birlikte tartışarak bunu değerlendirelim.

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır.

Termik santrallerde suyun buhar haline getirilmesi amacıyla yakıt olarak kömür kullanılmaktadır. Kullanılan kömür de genellikle kalitesiz kömürdür. Bu da evlerde kullanılamayacak kalitesiz kömürün tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Santraller, kalitesiz kömürlerin ve suyun kullanılması nedeniyle düşük maliyetli ve enerji üretimi kolay bir kaynaktır, bu yüzden ucuz elektrik enerjisi üretmeye olanak vermektedir. 

Öte yandan termik santrallerde esas faktör kömür olduğu için kömürün taşınabildiği her alana termik santral kurulması söz konusu olmaktadır. Bu da ülkemizde neden bu kadar çok termik santral olduğunu açıklıyor. Ayrıca, su buharı ile hareket sağlandığı için termik santrallerde bu buhar ile sınırsız elektrik üretme imkanı vardır.

Termik santrallerin zararlı yönlerini ele alırsak zararlarının yararlarından fazla olduğunu göreceğiz. Üretim sırasında bacalardan pek çok zararlı gaz açığa çıkmaktadır. Bu zararlı maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığın için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu maddeler santrallerin çevresinde yaşayan insanların sinir ve solunum sistemlerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunmaktadır. Bu durum da çevre yörelerde kanser riskini arttırmaktadır.

Bu çıkan zararları gazlardan etkilenen sadece insanlar değildir. Aynı şekilde bu gazlar etrafta yer alan hayvanlara da zarar vermektedir. Ayrıca çevre tarlalarda yer alan tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara da zarar verici etkileri bulunmaktadır.

Bir başka yönden bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaktadır. Asit yağmurları sonucunda da termik santralinin inşa edildiği bölgelerdeki toprakların yapısının bozulması ve verimin düşmesi gibi pek çok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır. Ayrıca asit yağmurlarının etkilediği başka canlılar da ağaçlardır. Ağaçların tahrip olması hayvancılığı da etkilemektedir.

Bütün bu olguları göze alırsak şahsen termik santrallerin kapatılmasını daha doğru buluyorum. Kömürden enerji üretmek ne kadar kolay ve ucuz olursa olsun, bu yöntemden gelen zarar dünyamıza uzun süreçte çok büyük zararlar verecektir. Bu zararlar en aza indirgenmeye çalışılsa da bu zararlardan tamamen kurtulmak mümkün değildir. Bu yüzden her türlü doğamıza ve bize bir zararı dokunacaktır.

Ayrıca, söz konusu enerji elde etmek olunca bu konuda kullanabileceğimiz bir sürü alternatif var. Örneğin, güneş panelleri ya da rüzgar gülleriyle doğaya zarar vermeden enerji üretebiliriz. Enerji elde etmek için bu kadar zararsız yöntem varken neden kolaya kaçıp dünyamıza zarar verelim ki?

(Visited 38 times, 1 visits today)