TERMİK SANTRAL OLSUN MU OLMASIN MI?

Termik santraller, diğer bazı santraller gibi buhar gücü ile çalışan elektrik santralleridir. Kömürün yanması ile oluşan yüksek sıcaklık suyun buharlaşmasını sağlar. Oluşan su buharı bir çarkı döndürür ve hareket enerjisi oluşur. Oluşan hareket enerjisi dinamo yardımı ile elektrik enerjisine dönüştürülür. Böylece termik santraller aracılığı ile elektrik enerjisi üretilmiş olur. Ülkemizde termik santrallerin kapatılması gündemde. Termik santrallerin çevreye zararları bu duruma gerekçe olarak gösteriliyor. Sizce termik santraller kapatılmalı mı yoksa kapatılmamalı mı? Eğer termik santraller kapatılırsa onun yerine elektrik enerjisi hangi yollarla üretilebilir?
Dünyada, elektrik üretmek için genellikle altı çeşit yöntem kullanılır. Bunlar termik santraller, nükleer santraller, jeotermal santraller, hidroelektrik santralleri, solar paneller ve rüzgar türbünleridir. Doğalgaz ve petrol gibi fosil yakıtların yakılması yoluyla da termik santrallere benzer şekilde elektrik üretilebilir ama bu yakıtlarda da dışarı bağımlı olduğumuzdan bu yöntem ülkemiz için ekonomik değildir. Yani termik santrallerin kapatılması durumunda kullanabileceğimiz en az 5 tane yöntem vardır. Fakat bunları kullanabilmemiz için de ülkemizin bu yöntemleri kullanmaya elverişli olması gerekmektedir. Bunların arasında jeotermal santraller, hidroelektrik santralleri, solar paneller ve rüzgar türbünleri çevreye hiç zarar vermez dersek yalan olmaz. Kullanılabilecek en zararsız yöntemler bunlar olduğu için değerlendirmeye bunlardan başlayalım. Jeotermal santraller her ne kadar çevreye zarar vermese bile sıcak yeraltı sularından yararlanıldığı için kaynakların tükenmesini hızlandıracaktır. Aynı zamanda ülkemizde yeterince sıcak yeraltı su kaynağı yoktur. Solar panellere ve rüzgar türbünlerine baktığımız zaman ikisinin de sürdürülebilir enerji kaynakları olduğunu görürüz. Yani kaynakların tükenmesi ile ilgili bir kaygı olmayacağı için ikisi de kullanılabilir. Ancak bu tekniklerle enerji ihtiyacımızın sadece küçük bir bölümü karşılanabilmektedir. Hidroelektrik santrallerimizin sürdürülebilirliği ise günden güne kuraklaşan dünyamızda akarsu kaynaklarımızın ömrü ile sınırlıdır. Ayrıca hidroelektrik santralleri için akarsu yataklarının önünün kesilmesi ve hatta yatakların yönünün değiştirilmesi bu akarsulardan beslenen doğal yaşamı ve tarım arazilerini de olumsuz etkilemektedir.
Bu durumda elimizde kullanabileceğimiz sadece iki sistem kaldı. Bu iki yöntemi kıyasladığımız zaman termik santralleri kullanmamızın çok daha mantıklı bir seçim olduğunu görürüz. Çünkü ülkemize göre düşündüğümüzde nükleer santrallerin yerine termik santral kullanmamıza sebep olacak üç belirgin faktör vardır. Birincisi nükleer santraller için gerekli olan radyoaktif yakıtı dışarıdan almamız gerekir. Fakat ülkemizde milyarlarca tonluk kömür rezervi vardır. Bu yüzden termik santralleri kullandığımızda yakıt konusunda dışarıya bağımlı olmuyoruz. Böylece ekonomiye katkı sağlanmış oluyor. İkinci olarak nükler santrallerin kulanımı sonrasında açığa çıkan radyoaktif atık madde güvenli bir şekilde depolanamıyor ve onlarca yıl hem bizim hem de doğamızın sağlığını tehdit ediyor. Bu durum dünyadaki her ülke için henüz tam çözümü bulunamayan sorunlardan biri. Son olarak, nükleer santrallerde kullanılan radyoaktif maddenin patlaması sonucunda binlerce insan ölüyor. Bu patlamanın oluşturduğu hasarlar nesilden nesile aktarılıyor ve patlamada ortaya çıkan radyoaktif zerrecikler çevredeki birçok ülkeye bile yayılıp oralarda da aynı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Oysa çok daha basit bir teknolojinin kullanıldığı termik santrallerde böyle bir risk yok. Üstelik yaşanacak her hangi bir kaza ancak santralin civarında sorunlara yol açabilir. Ayrıca çevre kirliğine bir çözüm olarak da termik santrallerde baca filtreleri kullanılabilir. Böylece termik santrallerin ülkemiz için kullanıma en uygun sistem olduğunu görürüz. Yani termik santraller kapatılmamalı, aksine gerekli baca filtreleri kullanılmak şartıyla sayıları arttırılarak nükleer santrallere geçit verilmemelidir.

(Visited 21 times, 1 visits today)