Termik Santraller

Termik santraller çoğumuzun da bildiği gibi doğaya çok büyük zararlar vermektedir. Bu zararlar küresel ısınmayı dolaylı yoldan etkilemektedir. Bu santraller doğaya zehirli gazlar salarlar yani fosil yakıtlar. Bana göre bu etki filtre yardımı ile azaltılabilir. Ancak bazı termik santral sahipleri bu yöntem maliyetli olduğu için bu yöntemden kaçınmaktadır. Bana göre bu davranışı bütün termik santral sahiplerine yıkmak mantıklı bir şey değildir. Devlet bence bu santralleri gezip filtre takmayanları uyarmalı ancak hala takmazlarsa ya bir yaptırım uygulamalı ya da direkt olarak termik santrali kapatmalıdır. Böylece küresel ısınma azaltılmış olur.

(Visited 25 times, 1 visits today)