TERMİK SANTRALLER

Termik santraller, fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğü elektrik santralleridir. Dünya fosil yakıt rezervinin %70’ini kömür, %14’ünü petrol, %14’ünü doğal gaz ve %2’sini de diğer fosil kaynaklar oluşturmaktadır. Dünya ölçeğinde kullanmakta olduğumuz enerjinin büyük kısmı petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan elde edilmekte olup bu kaynakların rezervlerinin de sınırlı ve tükenmek üzere olduğu, yapılan bilimsel araştırmalarla belirlenmiştir. Bu yakıtların bugünkü tüketim hızı ile dünyamızda bilinen rezervlerinin petrol için 40-45 yıl, doğal gaz için 60-65 yıl ve kömür için 140-150 yıl sonra tükeneceği bilim insanları tarafından ifade edilmektedir.
Genellikle farklı kömür çeşitleri kullanılarak enerji üreten termik santraller her ne kadar bu konuda topluma ve ülkeye ekonomik anlamda katkı sağlasa da termik santrallerin uzun vadede çok olumsuz etkileri vardır. Termik santrallerde elektrik üretilirken atmosfere bazı zehirli gazların salımı gerçekleşir. Bu salımlar, havaya, suya veya toprağa karışarak uzun vadede canlı hayatını olumsuz olarak etkilemektedir. Hatta, canlı hayatının yok olma tehlikesi ortaya çıkabilmektedir. Kanser gibi ölümcül hastalıkların ortaya çıkmasına ve bazen de ölümlere sebep olmaktadır. Atmosferde bulunan ozon tabakasına zarar vermektedir.
Termik santrallerde kullanılan kömüre alternatif olarak yenilenebilir özellikte ve sınırsız olan alternatif enerji kaynaklarından yararlanmak mümkündür. Bu kaynaklar, temiz enerji kaynakları olup hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi, gel-git enerjisi, okyanus ısısı enerjisi, hidrojen enerjisi, biyokütle ve biyogaz enerjisi olarak sınıflandırılabilir.
Ben, bu kadar çok olumsuz çevresel etkiye sebep olan termik santrallerin tüm dünyada kapatılması gerektiğini ve yenilenemeyen fosil yakıtlar yerine yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini düşünüyorum.

 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)