TERMİK SANTRALLER

Termik santraller nedir?

Termik santralleri ısıtılan su buharını dönüştürülerek bir elektrik üretecini sürdürülebilen buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle ile bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılarak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göre yapılmalarıdır. Bu tesisleri ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da adı geçer.

Termik Santrallerin Ülkemizdeki Yeri Nedir?

Ülkemizin enerji talebindeki hızlı artışın karşılanması ve enerjide dışa bağımlılığımızın azaltılmasına yönelik ve yerli kömür rezervlerimize uygun termik santral teknolojilerinin yerli sanayi ile birlikte geliştirilmesi ve üretilmesi tedbirler arasında bulunmaktadır.

Termik santral nedir? Termik santral teknolojisi nerelerde kullanılır?Türkiye'nin Termik Santralleri | Elektrikde

Termik Santraller Kapatılmalı Mı Yoksa Kapatılmamalı Mı?

Performans iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarının yanı sıra bu teknolojilerin yerlileştirilmesi sorunların çözülmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Enerji sektöründeki devamlılığı açısından, yıllardır devam eden dışa bağımlılığın kullanılmasının azaltılması amacı ile söz konusu bu teknolojilerin sanayimize aktarılması ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir.

Termik Santrallerin Kullanıldığı Yerler?

Atık ısı kullanımı ve bölge ısıtma sistemleri

Isı depolama sistemleri

Kazan tasarımı

Termik santral modernizasyon ve yenilenme

 

(Visited 29 times, 1 visits today)