Termik Santraller

Termik santral çalışma biçimlerine dayalı olarak ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirme konusunda devreye giren sistemler olarak adlandırılmaktadır. Suyun yüksek basıncın altında ve yüksek sıcaklıkta buharlaştırılması ile başlayan faaliyetler, söz konusu yüksek basınçlı suyun alçak basınçlı türbinlerle mekanizmayı harekete geçirmesi ile beraber enerji üretimi söz konusu olabilmektedir. Türbinlerin dönmesiyle oluşacak olan mekanik enerji sonrasında da elektrik enerjisi üretimi gerçekleşebilecektir.

Termik Santralin Zararları

  • Termik santrallerin üretim esnasında atmosfere zehirli gaz salımından ötürü uzun vadede canlı hayatını olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Havaya, suya ve toprağa karışan zehirli gazlardan tüm canlılar olumsuz olarak etkilenebilmektedir.
  • Üretim sonrasında ortaya çıkan zehirli gazlar nedeniyle farklı farklı kanserojen hastalıkların ortaya çıkması ve ölüme dahi neden olabilmesi durumu görülebilmektedir.
  • Termik santrallerden salınacak olan gazların tümör ve kanser gibi hastalık tiplerinin görülme oranlarını arttırabilecek türde yer almaktadır.
  • Zehirli gazla ozon tabakasına zarar vermektedir.
  • Salınan zehir gazlar nedeniyle canlı hayatın yok olması tehlikesi ortaya çıkabilmektedir.
  • Gıda ürünlerinin yetiştirildiği alanların azalması durumu da termik santrallerin saldığı gazların toprağa karışması sonucunda ortaya çıkabilmektedir.

İşte bu nedenlerden dolayı bu tesislerin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar bize enerji üretseler de doğaya çok zarar veriyorlar.

(Visited 63 times, 1 visits today)