Termik Santraller Kapatılmalı mı?

 • TERMİK SANTRAL NEDİR?Termik santraller, katı, sıvı ya da gaz hâlindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektrik enerjisine dönüştüğü elektrik santralleridir. Katı, sıvı, gaz hâlinde bulunan termik kaynağın uygun şartlarda ve uygun ortamda yakılarak yakıtın verdiği ısı enerjisinden ve genleşmeden faydalanılarak mekanik enerji elde edilir. Elde edilen bu mekanik enerjiden de alternatörler yardımı ile elektrik enerjisi üreten santrallere, termik santraller denir.Termik santrallerde üretilen elektrik enerjisinin birim maliyeti, hidroelektrik santrallerde üretilen elektriğe göre çok daha pahalıdır. Günümüzde kömür, doğal gaz, jeotermal enerji, güneş enerjisi, petrol ürünleri, biogaz, nükleer yakıt gibi termik kaynakları kullanan çok sayıda termik santral vardır.

  Termik santrallerin temel sistemleri arasında yer alan parçalar; kazan, buhar türbini ve jeneratör olarak ifade edilmektedir. İlk aşamada kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönüşmesi kapsamında kazanlar devreye girerek; kazanç içerisinde ortaya çıkan enerji de borular içerisinde devreden suyla karışacaktır. Bu karışım sonrasında da suyun buhar durumuna geçmesi durumu görülebilecek ve enerji yüklü olan bu buhar da sonrasında buhar türbinine verilebilecektir. Türbinlerin dönmesi sağlanarak kinetik enerjiye dönüşmesi durumu da ortaya çıkabilecektir.

  Hareket enerjisiyle meydana gelecek olan enerji, jeneratör içerisinde elektrik enerjisine dönüşebilecektir. Tüm bu işlemler yüksek basıncın altında ve yüksek sıcaklıkta gerçekleşebilmekte olup; sonradan tekrar ısıtılması halindeyse orta ve alçak basınç durumları da gözlemlenebilecektir. Bu döngü aynı şekilde sürerek; sonsuza dek de sürebilmektedir.

  Kömürle çalışacak olan termik santrallerde yanma olayı sonrasında ortaya çıkan dumanların hava filtrelerinden geçirilerek temiz bir biçimde havaya salınması gündeme gelebilecektir. Kömür genel olarak termik santraller içerisinde kullanımda olacağı için bu tarz bir sistemin kurulması mutlak gereklilik olarak ifade edilebilmektedir. Aynı zamanda da kömürün santrale nakledilmesi konusunda da farklı ulaşım tipleri tercih edilerek; hammadde gereksinimi en az masrafla karşılanabilecek türde yer alabilecektir.

  Termik santrallerin planları genel olarak debisi yüksek akarsu ya da deniz kenarlarına dayalı olarak yapımı gerçekleştirilebilmektedir. Sıcak suyun su kaynağına iletilmesi aşamasında da soğutma masraflarında kısmen bir ucuzlaşmaya gidilebilmesi durumu da gündeme gelebilecektir.

  Termik Santralin Faydaları

  Enerji üretme konusunda topluma ve ülkeye fayda sağlayan yapıda yer almaktadır.

  Ucuz kömürlerin kullanılması halinde ekonomik enerji elde etme konusunda nitelikli bir uygulamadır. İnsanların temel enerji kaynaklarının giderilmesi sağlanabilmektBir çok yere termik santral kurularak; kömür taşımacılığı alanının rağbet görmesine de olanak vermektedir.Yanma olayının gerçekleşmesi sonrasında ortaya çıkan buharla sonsuz elektrik enerjisi ortaya çıkabilmektedir.Elektrik üretim işleminin oldukça ayrıntılı bir sistem içerisinde gerçekleşmesine rağmen maliyetsiz bir üretim seçeneği olarak da görülebilmektedir.

  Termik Santralin Zararları

  Termik santrallerin üretim esnasında atmosfere zehirli gaz salımından ötürü uzun vadede canlı hayatını olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Havaya, suya ve toprağa karışan zehirli gazlardan tüm canlılar olumsuz olarak etkilenebilmektedir.Üretim sonrasında ortaya çıkan zehirli gazlar nedeniyle farklı farklı kanserojen hastalıkların ortaya çıkması ve ölüme dahi neden olabilmesi durumu görülebilmektedir.Termik santrallerden salınacak olan gazların tümör ve kanser gibi hastalık tiplerinin görülme oranlarını arttırabilecek türde yer almaktadır.Zehirli gazla ozon tabakasına zarar vermektedir.Salınan zehir gazlar nedeniyle canlı hayatın yok olması tehlikesi ortaya çıkabilmektedir.Gıda ürünlerinin yetiştirildiği alanların azalması durumu da termik santrallerin saldığı gazların toprağa karışması sonucunda ortaya çıkabilmektedir.

 •     Kısacası termik santraller her ne kadar enerji üretimi için insanlara büyük kolaylık sağlıyor olsada canlıların neslinin tükenmesine ve diğer canlıların da tehlikeye girmesi konusunda temel sebepler arasında bulunduğu için  termik santrallerden doğa ve canlıları korumak adına önlemini almayan santraller kapatılmalıdır.
(Visited 40 times, 1 visits today)