Termik Santraller

Bugün size Termik Santralleri konusundan bahsedeceğim. Termik santrallerin kaldırılması veya kaldırılmaması gerektiğini, nasıl daha az zarar verebilirler? Konuları hakkında araştırmalarımı paylaşacağım. ”Termik santral” kelimesinin anlamı şudur:

”Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılarak geri suya dönüştürülür.”                         

Yani termik santraller suyu buhara dönüştürerek elektrik enerjisi sağlamaya çalışırken, Dünya üzerindeki kullanabilir suları harcamaktadırlar ve ayrıca aynı zamanda doğaya da zarar vermektedir. Elektrik üretiminde önemli bir kaynaktır. Fakat, termik santralleri daha az zararlı hale getirilmesi gerekir. Termik santrallere filtre takılması buna örnek olarak gösterilebilir. Çünkü; eğer filtre takılmazsa bacalardan salgılanılan (kül depolarında) oluşan Radon gazı ozon tabakasını delerek Dünya’nın dengesini bozmaktadır. Bu da; asit yağmurlarına, küresel ısınmaya, orman yangınlarına yol açmaktadır. O yüzden termik santralleri daha az kullanılmalı ve doğaya en az zarar verecek şekilde kullanılmalıdır. Termik santralleri hem gereklidir hem de gerekli değildir diyebiliriz. Ama eğer bilinçsiz kullanılmaya devam edilirse, bu santraller çok büyük sorunlara yol açabilir.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(Visited 41 times, 1 visits today)