Thomas Alva Edison

Dünya tarihi boyunca bilim, neden sorusuna cevap aramıştır. İnsanoğlu, neden sorularına cevaplar buldukça, bilim gelişmeye başlamıştır. Dünya tarihinde kabul gören en önemli buluşlar bu şekilde gerçekleşmiştir. Bunların arasında insanlığa katkı sağlayan en önemlileri ise iletişimi geliştiren; telgraf ve çoğu diğer buluşların önünü açan ampüldür. Bu buluşların sahibi ise bilim adamı ve mucit Thomas Alva Edison’dur.

Thomas Alva Edison 11 Şubat 1847’de Milan, Ohio’da doğmuştur. Edison ailesinde, Thomas A. Edison, yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. Hollanda’dan gelen bir soya sahiptir. Edison, yedi yaşından itibaren ailesi ile birlikte Michigan’daki Port Huron’a yerleşmiştir ve ilk öğrenimine orada başlamıştır.  Eğitime başladıktan dört ay sonra Edison, algılarının yavaşlığı yüzünden okuldan uzaklaştırılmıştır.  Okuldan uzaklaştırıldıktan sonra, kendi başına trenlerde dergi ve meyve satıp, gazete basımını öğrenmiştir. Thomas A. Edison Michigan’daki evinde kimya laboratuarı kurmuş ve bu sayede bilim çalışmalarına başlamıştır. Bilime olan bağlılığı sayesinde kendi başına telgraf aleti yapmış ve mors alfabesini öğrenmiştir.  O sadece bir mucit değil, ayrıca ünlü bir işadamı olmuştur.

Edison’un bugüne değin birçok buluşu bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi ampülü buluşudur. 1880’lerde Thomas Edison’un ampulü keşfiyle elektrik enerjisi aydınlatmada kullanılmaya başlanmıştır.1880’de evde güvenli kullanılabilecek ampuller üreterek tanesini 2.5 dolara satmaya başlamıştır. Daha sonra alkol lambalarının üretimini de geliştirmiştir. Ayrıca, Edison etkisi denen olayı keşfetmiştir. 1883’te hayatının en büyük icadı olan Edison etkisi denen olayı gerçekleştirerek, ısıtılmış bir filamanın moleküler boşlukta elektron yayılmasını bulmuştur. 1883’te bulduğu bu olay sıcak katotlu tüplerin temelini oluşturmuştur.2

Thomas Alva Edison, 18 Ekim 1931’de şeker komasına girerek hayatını kaybetmiştir. Yüzyılın en büyük icadı sayılan ampül ile birlikte hayatımız değişmiştir. Edison, ampülü keşfetmeseydi, belki de bu keşfiyle televizyon, akıllı telefonlar ve anten cihazlarının keşfinin önü açılmayacaktı. Dünyamız gaz lambaları ile aydınlanacak, güneş battıktan sonra insanlar rahat göremeyecek, çalışamayacaklardı. Güneş battıktan sonraki zamanı değerlendiremeyeceklerdi.

Neden sorusuna cevap arayan bilim, buluşları sayesinde insanoğlunun hayatını kolaylaştırmaktadır. Bilim sayesinde insanoğlu sürekli keşfetmeye devam etmektedir. Bilimin, araştırmanın ve neden sorusuna yanıtlar aramanın sonu yoktur.

 

 

 

 

 

(Visited 267 times, 1 visits today)