Toplum Mimarları

Öğretmen öğrencilerine genel kültür ve teknik bilgilerle birlikte ahlaki değerleri aktaran en değerli varlığımızdır. Öğrenciler eğitim yaşantıları boyunca anne ve babalarından çok öğretmen ile birlikte bulunurlar. Kişiliklerinin gelişmesinde güvenilir ve sosyal bireyler haline gelmesinde öğretmenlerin gösterdiği sevgi ve yaptığı fedakarlıklar çok önemlidir.

Günümüzde bilgisayar, televizyon vb. kitle iletişim araçları çocuklara yeni davranış ve bilgi öğretmeye çalışabilir. Öğretenin yani bilgisayarın düzenlediği  yaşantı gelişi güzeldir. Öğrenciler bu eğitimle toplumca kabul edilen davranışların yanında istenmeyen kötü davranışlar da kazanabilir. Bireylerin planlı programlı bir şekilde yetişmesi ancak okullarda fedakar öğretmenler tarafından sağlanabilir. Ortalama 25-30 öğrenci bulunan sınıfları yönetmek ve eğitmek çok zordur. Fakat bu zor görevi bir makine değil öğretmenler başarmaktadır. Bilgisayardan biraz da olsa eğitim alabilirsiniz ama asla öğretmenin verdiği güzel ahlakı, terbiyeyi  ve disiplini alamazsınız. Sadece maddesel ve somut bazı bilgiler verir. Bunun yanı sıra insanı toplumdan uzaklaştırarak sosyal  ilişkileri yok eder. Bilgisayar öğretmen ile öğrenci arasında bir araçtır ve gelecekte de böyle olacaktır.

Sosyal ve kültürel ilerlemeler  ile gelecekte öğretmen ve okulun rollerinin değişmesi mümkün olacaktır. Bilgiyi üreten ve bilgi yollarını öğreten bir eğitim anlayışı önem kazanacaktır. Bunun sonucu olarak okul bir bilgi deposu olmaktan çıkıp bilgilerin üretildiği, yorumlandığı,  yeni bakış açılarının kazandırıldığı ve yeni hedeflerin belirlendiği bir yer olacaktır.

(Visited 489 times, 1 visits today)