Toplum Ve Sanat

Ülkemizde sanatın gelişmesi için pek çok etkinlik düzenlenmekte, sanat kursları açılmaktadır. Fakat bu kurslara sadece maddi durumu iyi olan kişiler katılabilmektedir. Bu adaletsizlik, ülkemizin büyük bir kısmın sanat ve spor hakkında pek bilgi öğrenemediği, eğitiminin desteklenmediğinin göstergesidir. Okullarda sanat dersleri, uygulanan eğitim politikası yüzünden az sayıdadır. Ama ünlü yunan filozof Aristo’nun dediği gibi eğitim sanat ve spor ile desteklenmelidir. Sanat insanın duygu, düşünce ve beyninin gelişmesini sağlar. Spor ise fiziksel aktiviteler ile vücut gelişimine katkıda bulunur. Sadece bir sanatla uğraşan kişi fiziksel aktivitelerden uzak kaldığı için güçsüz ve hassas olur. Sadece spor ile uğraşan biri ise duygusuz ve düşüncesiz biri olur.

İnsanların spor ve sanat hakkında eğitim görmesi ne yazık şuan çok önemsenmemektedir. Ama bu yanlış bir davranış olmakla beraber genel olarak ülkelerin çöküşüne bile yol açabilecek kadar kötüdür. Ayrıca insanların kendini geliştirememesine ve sadece bahsettiğim gibi maddi imkanları olan insanların bu konu hakkında bilgi edinmesidir. Ülkemizde güneydoğusunda kar ile boğuşarak zor şartlar altında okula giden binlerce hatta milyonlarca çocuk ile ülkemizin kuzeybatısında yaşayan, okula araba ile giden, özel kurslara yazdırılan ve iyi bir eğitim gören çocuk aynı değildir. Bu aslında devletin yaptığı bir yanlıştır ama konumuz bu değil. Genel olarak size toplumsal eşitliğin olmadığını göstermeye çalışıyorum sanat ve spor konusunda.

Benim bu konudaki görüşlerim ise sanata ve spora ulaşmanın bu kadar zor olmaması, sadece maddi
imkanlı olan kişilerin çocuklarını kurslara göndermesi yerine sanat ve spor temalı halk kampüsleri açılması, okullarda müzik ve beden eğitimi derslerinin çoğaltılması, okullarda öğrenilen enstrüman sayısının çeşitlendirilmesi konusundadır. Herkesin görüşü farklıdır tabii ama benim düşüncelerim bu şekilde. Özetle benim düşüncelerim eğitimin sanat ve spor ile desteklenmesi özellikle gelişim çağında olan bir çocuk için çok önemli olmakla beraber bu konuda yapılan çalışmaların arttırılması yönündedir. Spor ve sanat ile uğraşan insanların normal insanlara göre gelişiminin daha verimli geçtiği bilimsel olarak kanıtlanmış, doğrulanmıştır.

Özetle toplumsal sanat ve spor konusundaki eşitsizlik bence bu kadar küçümsenmemesi gereken bir hatadır ve herkesin sanat ve spor konusunda bilinçlendirilmesi toplumun gelişimi ve geleceği açısından son derece önemlidir.

(Visited 74 times, 1 visits today)