Toplumların egemenliği

               İnsanlık Adem’den beri he zaman bir topluluğa ait olma isteği duymuştur ve bu amaçları hiçbir zaman nedensiz ve ya kötü olmamıştır. Çünkü insanlar her zaman bir dayanışma içerisinde yaşayan ve sürü mantığıyla yaşamış canlılardır.

               İnsanlığın toplulukları bugüne kadar gelmiş bir sosyal hiyerarşi sistemi vardır en tepedeki her zaman alt taraftakileri yönetmiştir ancak bu her Hindistan Ghandi zamanında demokrat bir ülkeyken Ghandi’nin ölümünden sonra kapitalizme yakınlaşıp sosyal hiyerarşi sisteminin bir parçası haline gelmiştir. Bu örnekten anlayabileceğimiz en önemli şey bir topluluğun bir düzen içinde yaşaması için gereken en önemli faktör iyi bir liderdir. Bu liderler öldüğü zaman genelde onun yeri doldurulmak istenir bu genelde felaketle sonuçlanır. Bunun için bir sürü örnekler bulunmakta bunun bizim için en önemli olanı Atatürk’ün ölümünden sonrası Türkiye adına çok karmaşık ve karanlık bir dönemdir çünkü Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye için bir Atatürk olmasa da İsmet İnönü gelmiş ve İsmet İnönü döneminde Avrupa’da 2. Dünya Savaşı patlak vermişti. 2 Dünya Savaşı sürecinde türkiye müttefik devletlerle mihver devletleri arasında kalınca da Türkiye ekonomik ve sosyal bir bunalıma girmiştir. Kısacası Atatürk yokluğunda bunalıma girmiştir.

               Bu örneklerden biride Bolşevik İhtilali ve Vladimir Lenin’in ölümü. Vladimir Lenin rus iç savaşı sırasında komünist taraf için iyi bir konuşmacı ve lider olmuştur. Ruslarda Lenin’e destek verip komünistlerin savaşı kazanmasını sağlamış ancak Rus Devleti bu savaştan sonra büyük kayıplar ve mali açık vermiştir ama Lenin savaş sonrasında ülke ekonomisini toplamaya çalışırken suikast girişiminde yaralanıp felç kalmış ve ülkede kimin yeniden başa geleceği konusunda tartışmalarda herkes Lev Troçki’nin yeni lider olacağını düşünüyordu. Her ne kadar Vladimir Lenin’in son isteklerinden birinin Stalin’in Lider olmamasını istemesine rağmen. Stalin Başa geçmişti. Stalin Başa geçtikten sonra Stalin büyük temizlik harekatı yüzünden yüz binlerce insan ya ülkeden sürgün edilmiş ya da idam hapis gibi cezalara çarptırılmış bunun yüzünden Sovyet ekonomisi neredeyse yok olma raddesine gelmişti. Bu da iyi liderlerin yerini doldurulmamasının güzel bir örneğidir.

               Ama bir topluluk her zaman bir lider yüzünden değil kendisi yüzünden de parçalanabilir. Eğer bir toplum kendi arasında kenetlenemiyor birlikte hareket edemiyorsa o toplum yok olmaya yüz tutmuş bir toplumdur. Mesela Aztek İmparatorluğu İspanyollara karşı dayanışma sergileyemedikleri için yok olmuş ve bulundukları bölgenin tamamını İspanyollara kaptırtmıştır.

               Kısaca Eğer bir toplum ve ya bir millet iyi bir lidere sahip değilse ya da kendileri arasında bir bağ yokmuş gibi dayanışmasız hareket ediyorsa o toplum yok olmaya yüz tutmuştur.

 

(Visited 9 times, 1 visits today)