Uçmak İçin İki Kanat

” Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve  özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olurlar. Tavuk toplum,önüne atılan bir avuç yemi gagalarken,arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz.”   – Charles Darwin

   Sanat Nedir?

Sanat kimilerine göre bir düzen,bir ahenk ve bir disiplindir. Ya da insanın kendini ifade etme biçimidir. Sanat biçim yaratır. Biçim verme endişesi bütün sanatlarda ortaktır. Farklı olan ise malzemesidir.

 • Edebiyat-Dil
 • Heykeltıraş- Seramik,çamur,taş
 • Resim- Boya

Sokakta yürürken bile görebileceğiniz o kadar çok sanat vardır ki duvardaki Grafitiler binaların mimarisi kısaca birçok şey. Sanat insanın kendini ifade etme yollarından biridir desek hiç yanlış olmaz.

 

sanat ile ilgili görsel sonucu

 

 

   Bilim Nedir?

“Bilim, fiziki ve doğal evrenin yapısının ve hareketlerinin birtakım yöntemler aracılığıyla sistematik bir şekilde incelenmesini de kapsayan entelektüel ve pratik disiplinler bütünüdür.”  Kısaca daha önceden bilinmeyeni ortaya koymaktır. Sanat gibi her yıl gelişir Bilim de ama şöyle bir fark vardır ki Sanat gibi kişiden kişiye ya da toplumdan topluma farklılık göstermez çünkü kanıtlanmış bilgilerdir ve herkes tarafından aynı anlaşılması gerekmektedir.

bilim ile ilgili görsel sonucu

21. yüzyıl bilimin en çok etkisinde kaldığı çağ olarak adlandırılıyor sebebi ise artık insanların çağın gerektirdiklerine ayak uydurmak zorunda olması. Böyle düşünürsek Bilimin toplumu geliştirdiğini söylemekte haksız sayılmayız.

 

  Sanat Ve Toplum İlişkisi

Sanat insan var olduğundan beri vardır. Bulunduğumuz toplumda sanatçıya yüklenen roller çağın gerektirdiklerine göre değişir. Buna paralel olarak sanatçının toplumdan kopmayışı ve toplumun sanatçı üzerindeki etkisi sorgulanamaz. Sanatçı her zaman toplumda ayrıcalıklı,saygı duyulan bir yeri olduğunu bilir tıpkı bilim adamları gibi.

“Sanatsız toplum olmaz milletin inancı,dili, estetik anlayışı,milli zevkleri adeta onun ruhu gibidir.”

 

sanat ve toplum ilişkisi ile ilgili görsel sonucu

Bilim Alanında Gelişmiş Ülkeler/ Sanat Alanında Gelişmiş Ülkeler 

 •  Almanya
 • Güney Kore
 • İsveç
 • Finlandiya
 • Fransa

 

 • İtalya
 • İngiltere (Edinburgh dünyanın en büyük sanat festivaline ev sahipliği yapıyor.)
 • İspanya
 • ABD
 • Fransa (2000 yıllık Toulouse şehri terakota mimarisi ile ünlü)

 

Paris

Toulouse

Varlığını devam ettirmek isteyen devletler bu değerleri korumak zorundadırlar. Sanat anlayışı toplumun görevi,işidir. Bilim toplumun işi veya görevi değildir ama takip etmesi yine topluma düşer.

 

 

https://prezi.com/bjdwxgyzcosz/sanat-ve-sanatin-toplumla-olan-iliskisi/

https://www.bbc.com/turkce/vert-tra-44874381

 

(Visited 57 times, 1 visits today)