Uğursuz Olaylar

Gemide muz taşımak hakkında ne düşünürdünüz ? Peki bunun uğursuzluk getirdiğini biliyor muydunuz? 1700’lerde İspanya ve Karayipler arasında muz taşıyan birçok geminin batmasından dolayı denizciler gemide muz taşımanın uğursuzluk getirdiğine inanırdı. Eski bir inanışta cuma günleri çarşaf değiştirmek kötü rüya görmenize sebep olduğuna inanılıyor. Mısırlılar için bir makası alıp bir şey kesmeden açmak uğursuzluk getirir hatta makası açık bırakmak daha da kötüdür. Eski bir inanışa göre; bir gemi ya da teknenin ismini değiştirmek, ölüme meydan okumakla eş değerdi. Sırplara göre birinin ardında su dökmek uğursuzluk getirir. Bizim geleneklerimizin tam tersi yani.
Bütün toplumlarda farklı durumlar vardır. Bence uğursuzluk diye bir şey yoktur be ayrıca uğursuzluk olarak kabul edilen her şey bence tesadüftür. Mesela muz taşıyan gemilerin batması tamamen tesadüftür veya yamalanmış olabilir. Gemi ismi değiştirince nasıl ölüme meydan okursunuz bence çok saçma. Mesela Türkiye’nin Almanlar’dan ve Amerikalılar’dan aldığı bir sürü gemi var ve hepsinin ismi değişti ama hiçbiri batmadı. Bir da insanlar bir şeye inancı onu gerçek sanarlar. Uğursuzluk olarak bilinen olayların hiçbirinin zaten bilimsel bir şekilde kanıtlanmamıştır yani şehir efsaneleridir. Benim düşünceme göre bunlar sadece ağızdan ağıza dolaşarak büyüyen söylentiden başka bir şey değil.

(Visited 14 times, 1 visits today)