Uğursuzluk Var Mıdır?

Önünüzden siyah bir kedi geçtiğinde endişelendiğiniz oldu mu hiç? Bilirsiniz ya, kara kedi kötü şans getirir. Yoksa getirmez mi? Kara kedi gördükten sonra şanssızlık yaşayanlar olmuştur elbet. Ama bunun sebebi o kedi midir ya da bir tesadüf mü? Sahiden, uğursuzluk diye bir şey var mı?

Dünyanın birçok yerinde, mantık çerçevesi içinde olmasa da uğursuz olarak nitelendirilmiş nesneler, hayvanlar, sayılar ve bunlar gibi pek çok şey vardır. Ayrıca yapılan belli başlı eylemlerin de uğursuzluk getirdiğine inanılır. Bu görüşler genellikle geçmişteki olaylar vasıtasıyla oluşmuştur.

Ayna kırmak, iki ayaklı merdivenin altından geçmek herkesi yapmaktan ürktüğü hareketler haline geldiğinden hepiniz haberdarsınızdır. Nedenlerini hiç merak etmiş miydiniz? Gerçi merak etseniz bile araştırdığınızda makul sebepler bulamayacaksınızdır.

Hepimizin uğurlu bir sayısı vardır. Ama toplum olarak neden uğurlu değil de uğursuz sayılarımız var? Bildiğiniz üzere, on üç sayısı dünya çapında uğursuz kabul edilmektedir. Farklı bölgelerde de uğursuz olan farklı sayılar vardır. Örneğin İtalya’da şanssız sayı on yedi iken Hindistan’ın korkulusu sekizdir. Edindiğim bir bilgiye göre Uzak Doğu’da dört uğursuz kabullenilmiş ve asansörlerde bile dört sayısı bulunmamaktaymış. Bu sayıların uğursuz olmasının altında da dillerinde o sayıların okunuşu veya tarihteki olaylar yatıyor.

Baykuş ötmesi, kötü durum habercisiymiş. Bir evin önünde baykuş öterse, o evde biri ölürmüş. Sebebi ise baykuş ötüşünün insan çığlığına benzemesiymiş. Eski Mısırlılar baykuşu ölümün sembolü olarak seçmişlerdir. Hatta belli bir kesim yıllarca baykuşları yakalayıp yakmışlar.

Başta bahsettiğim kara kedilerin uğursuzluğu ise yine Eski Mısırlılardan kaynaklanıyor. Eminim, kedi ve baykuş gibi başka birçok hayvanın uğursuzluk getirdiğine inanılıyor. O hayvanlar sevilmiyor ya da katlediliyor. Aynı zamanda şans getirdiğine inanılan onlarca hayvan da var. Peki, gerçekten bu hayvanlar iyi veya kötü şans getiriyor mu?

Bahsettiğim bütün örneklerden yola çıkarak uğursuz şey olmadığını söyleyebilirim. Bir şeyin uğursuzluğuna inanmak günümüzde kültürel bir hava almış ve gelenekselleştirilmiştir. Lakin hiçbir şey uğursuzluk getirmez, eğer başınıza talihsizlik geldiyse bu bir tesadüftür. Bunların ortaya çıkışının en temel sebebi eğitimsizliktir. İnsanlar koruları ve düşünceleri ile birtakım bilgiler uyduruyorlar sonra toplum bundan etkileniyor ve uğursuzluk inançları yaygınlaşmaya başlıyor.

Kötü şans getiren bir şey mevcut değildir. Her an talihsizlik yaşayabilirsiniz. Bu bir objeye veya hayvana bağlı olmaz. Açıklamalarımın uğursuzluğun olmadığını düşündürecek kadar yeterli olduğunu ve bu şekilde konuyu noktaladığımı düşünüyorum.

(Visited 191 times, 1 visits today)