Ülkelerin Sınav Sonuçları

Para, günümüz insanının en temel ihtiyaçlarından biridir. Her birey para kazanmak için çalışır çünkü para olmadan geçinebilmek bir nevi hayatı yaşamak çok mümkün değildir. Her ne kadar bazı kişiler paradan daha değerli şeylerin olduğunu savunsa da günümüz şartlar parayı olduğundan daha önemli göstermektedir.

Her ülke için farklı bir değerde olan para ise insanlar tarafından üretenle üretmeyeni veya çalışanla çalışmayanı ayırmak için sınıflandırılmıştır. Mesela otomobil konusunda çok üretken olan Almanya ile ona kıyasla çok daha az üretken olan Türkiye arasındaki paranın değeri birbirinden farklıdır. Para birimi adı verilen bu sınıflandırma sistemi sayesinde her ülke parasının kendine has bir isme sahip olmasını sağlanmıştır. Avrupa ülkelerinin para birimi “Euro” iken Amerika Birleşik Devletleri “Dolar” para birimini kullanmaktadır.

Anlık olarak değerlerinde değişlik olan para birimleri birkaç yıl içinde çok fazla değer kazanabilir veya kaybedebilir. Örneğin 7-8 sene önce değerli olan Türk Lirası güncel şartlarda ise değerli bir para birimi olarak görünmemektedir. Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ile birlikte Türkiye tarafından ithal edilen ürünlerin belki de değerinin kat kat üstünde bir fiyata satılmasına neden olmaktadır.

Bu konuda uzmanlaşmış veya uzmanlaşmamış olan birçok kişi para birimlerinin gereksiz olduğunu hatta bu sınıflandırma şeklinin ülkeler arasında anlaşmazlığa neden olduğunu savunsa da para birimlerinin kaldırılması söz konusu değildir ve olmamalıdır.

Üreten ülkeyle üretmeyen ülkenin arasında bir fark olmasını sağlayan para birimleri bir bakıma sınav niteliği taşımaktadır. Çalışan öğrenci ile çalışmayanı ayıran sınavlar öğrencilerin bir dereceye göre sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Sınavlar kadar basit bir hesaplama şekli olmasa da para birimleri de ülkelerin sınav sonuçlarıdır.

Para birimlerinin kaldırılması hak edenin hak ettiği değeri alamamasını veya bazı ülkelerin hak ettiği değerden fazla almasını sağlayacak ve bu da ülkeler arasında şu an olduğundan daha büyük bir kaosa sebep olacaktır.

Para biriminin kaldırılmasını gerektirecek hiçbir şey yoktur para birimlerinin kaldırılması ülkeler arasındaki gerginliği azaltmaktansa artıracaktır. Eğer her ülke yeteri kadar üretir ve imkanları dahilinde gerekli çalışmaları yaparsa hiçbir ülkenin insanı mağdur olmayacak ve her ülke, insanına iyi bir hayat kalitesi sunabilecektir.

Bu nedenlerden dolayı para birimlerinin kaldırılmasını savunan insanlar bu düşüncelerinden vazgeçmeli dünyayı daha büyük bir kaosa sevk etmemelidir. Sonuç olarak para birimleri ülkelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan bir çeşit sonuçtur. Her ülke yeteri kadar çalışma sergilerse bu sonuçlar hem halk hem de devlet yönetimi için iyi sonuçlara kapı açacaktır.

 

(Visited 29 times, 1 visits today)