Ülkemizde Depremler Neden Olur?

Kütahya’da meydana gelen depremle beraber bütün Türkiye’nin dikkati depreme döndü. Yakın bir zamanda Japonya gibi her zaman depreme hazırlıklı olan bir ülkede bile binlerce insanın ölmesi,
halkımızı da korkutmuş durumda. En küçük sarsıntıda korkup heyecan kapılan halkımız, maalesef deprem konusunda çok fazla bilgiye sahip değil. Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremlerin ardışık olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve barınakların yok olduğu bilinmektedir.
Deprem Bölgeleri Haritası’na göre, ülkemizin %92’sinin deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusumuzun %95’inin deprem tehlikesi altında yaşadığı ve ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98’i ve barajlarımızın %93’ünün deprem bölgesinde bulunduğu bilinmektedir. Son 59 yıl içerisinde depremlerden, 58.200 kişi hayatını kaybetmiş, 122.097 kişi yaralanmış ve yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. Sonuç olarak denilebilir ki, depremlerden her yıl ortalama 1.004 vatandaşımız ölmekte ve 7.094 bina yıkılmaktadır. Peki neden?
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsmasına deprem denir ve depremin Türkiye’de çok olmasının bir sebebi de Avrupa ile Asyayı birleştirir.

(Visited 92 times, 1 visits today)