Ulusal Egemenlik Olmasaydı

ulusal egemenlik bağımsızlığın millete ait olmasıdır. Ulusal egemenlik en çok cumhuriyetle uyumludur. Çünkü cumhuriyet millet egemenliğine dayanır. Eğer egemenlik olmasaydı baskıcı yönetimler (imparatorluklar) oluşurdu. İmparatorlar halkı zalim yönetirdi. İnsanlara baskı uygulardı. Bu zalim imparatorlar halkın özgürlüğünü kısıtlardı. Bir tek kendi düşüncesini önemserdi. Halkımızın yönetime katkıda bulunma izni olmazdı. Halkımız yönetime hic bir şekilde müdahale edemezdi. Halkın hiç söz hakkı olmayan bir yönetımde çağ atlayamazdık. Halkımız kendini idare edemezdi. Çünkü bunun için bir kaynağı kalmazdı. Halk imparatorların kölesi gibi olurdu. Bu nedenle cumhuriyetimizi var etmeye onu korumaya onu yaşatmaya devam etmeliyiz. Çünkü ulusal egemenlik bu yolla varolacaktır.

(Visited 15 times, 1 visits today)