Unutmak Silmek Kadar Kolay Değil

İnsan beyni tıpkı bilgisayar belleği gibi çalışır. İstemediği her şeyi her şeyi siler, yok eder ya da hatırlamayacak bir hale getirir. Peki, istenmeyen her şeyi unutmak ya da unutulmak istenmeyen durumları da unutmak mümkün müdür? Mümkünse de bilgisayarlardaki bilgileri silmek kadar kolay bir adım mıdır bu?

Yapılan araştırmalara göre insan beyninin acı olayları mutlu anlardan daha çok depo edildiği söyleniyor. Çünkü mutlu anılar sadece ana belleğe kaydediliyor. Ama acı olaylar ve duygular hem ana belleğe hem de sosyal belleğe kaydediliyor. Sosyal belleğe kaydedilen duyguların ve olayların silinmesi zordur. Çünkü bütün vücuttaki sistemler sosyal bellek tarafından hissediliyor, kontrol ediliyor. Heyecanlandığımızda, korktuğumuzda, huzurluyken ya da aşık olduğumuz insana bakarken sadece tek bir hissiyatı yaşamak mümkün olur muydu sizce? Bu nedenle sol frontaldeki sosyal belleğe kaydedilen hatıralar istemsizce panik ataklara, uzun vadeli kronik bedensel tepkimelere ve davranışsal bozukluklara sebep olmaktadır.

Hiçbir yolla ya da yöntemle hafızamızdaki bilgilerinin tümünü silmenin mümkün olmadığını dile getiriyor Nörolog Dr. Mehmet Yavuz. Ancak bu durum beyin tarafından çok nadir de olsa yapılıyormuş. Beynin ruh ve beden sağlığını otomatik olarak koruma altına alabilmek istediği durumlarda. Bu olay genellikle baygınlık ile beraber gerçekleşmektedir. Öyle durumlar oluyor ki beyin kendini tamamen koruma altına aldığında kişi haftaları, ayları hatta yılları bile unutabiliyormuş. Bunun yanında hiç unutmayan, unutamayan insanlar da vardır. Hafızası çok güçlü olan insanların diğer yetilerinde eksiklik olduğu gözlemlenmiştir. Mesela soyut düşünce ve algıları anlamlandırmakta ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.

İnsan beyni ve bilgisayar belleğini birbirinden ayıran ve benzerlik yaratan bazı noktalar vardır. İnsan beyninin bilgileri yaratması bilgisayar belleğinin ise sadece onu saklaması aradaki açık ara en büyük farktır. Öbür yandan beynin bilgileri, anıları işlemesi bilgisayarın da verileri işlemesi aralarındaki en büyük benzerliktir. Günümüz bilgisayarlarına baktığımız zaman insan beyninin kusursuz bir şekilde sanal ortama uyarlandığını görüyoruz. Bu sistemin istenildiği kadar bilgileri, dosyaları, saklayabilirken bir o kadarını da isteğe göre silebilmesi gerçekten hayret edici bir durum.

Bütün durumları karşılaştırmamız gerekirse insan beyninin sadece bazı olaylarda ,kendini koruması gerektiğinde, tamamen bilinçaltını siler ya da hafıza kaybına sebep olur. Onun dışındaki durumlarda isteğe bağlı duygular unutulamaz ya da silinemez bilgisayar belleklerinin aksine. Ancak o anıları ya da olayları daha az düşünerek olanları unutmayı başarmak ya da acıları hafifletmek mümkün olabilir.

(Visited 39 times, 1 visits today)