Uygunluk

İfade özgürlüğü her bireyin anayasa ile korunan hakkıdır, herkes düşüncelerini, fikirlerini, inançlarını açıkça ifade etmekte özgürdür. Tabii ki, her özgürlük alanında olduğu gibi ifade özgürlüğünün de sınırları vardır. İfade özgürlüğünün sınırı bir kimsenin düşünceleri, yaşam tarzı, inançlar, görüntüsü nedeniyle şeref, onur, haysiyetini zedeleyici ifadelerde bulunamamasıdır. İnsanlar bu sınırlara yüz yüze, birebirde, topluluk içinde ya da internet ortamındaki iletişim ve etkileşimlerinde uymak zorundadırlar. Günümüz dünyasında gelişen teknolojiyle insanların internet üzerinden etkileşimleri oldukça artmıştır.

Internet, aradığımız bilgiyi milyonlarcası arasından bir tuşla istediğimize ulaşmamızı sağlayan tek genel ağdır. Bu ağ bir bilgisayardan başka bir bilgisayara telefon hatları aracılığıyla sağlar. Hatlar aracılığıyla bu ağda birçok kişi ve kuruluşun kullandığı farklı yapıdaki bilgisayarlarla ve telefonlarla iletişime geçilir.

İnsanlar için iletişim çok mühim olduğu bu dönemde, her durumda iletişimin kesintisiz olmasını sağlayan internet ağları, forumun oluşturucusu veya sitenin oluşturucusu tarafından denetlenebilir veya düzenlenir. Bir tartışma formu yaratmak, bilgisayar sahibi kurum veya kişi, iletişimde bulunan kişilerin gerek isimleri gerekse kişilerin internet üzerindeki kullanıcı adlarını gizleyebilir. Tabii bunun tam tersi olacak şekilde de ayarlayabilir.

Ne kadar internet üzerinde kullandığımız kullanıcı adımız ve profilimiz görünse de nafile. Kabul etmek gerekir ki yüz yüze yapılan bir iletişimde görgü kuralları göz ardı edilmez hatta insanların aklında kötü bir imaj oluşturmamak için çaba bile sarf edilir. Fakat internet üzerinden kurulan iletişimler de böyle  bir güven verici ortam olmaya bilir. Çünkü insanlar kendi profillerini kendileri düzenler. Ve karşı taraftakinin kendisi hakkında öğrenebileceği bilgileri de kendisi yazar bunun yanı sıra internet ortamında konuştuğu kişi ile karşılaşma olasılığının da düşük olmasının da verdiği düşünce ile kendini kaba bir dille ifade etmeyi seçebilir.

Bir tartışma formu üzerinde eleştirmenin kim olduğunu tespit edemememiz o kişinin dilediği gibi bir dille eleştiri yapabileceğini desteklemez ve ona güvence vermez. Son zamanlarda birçok internet şirketinin ve siber güvenlik örgütlerinin de üzerinde durduğu kurallar çerçevesinde kullanılması gerekir. Bu kuralar sadece anlatıma değil bir konuya göre de farklılık gösterebilir.

Onur kırıcı bir yorum yapılması, hakaret, tehdit içeren sözcüklerin kullanılması ile eleştirilen kimsenin rahatsız edilmesi engellenmelidir. Bunun yanı sıra eleştiriler denetlenmeli ve içerisinde Onur kırıcı, hakaret, tehdit içeren sözcüklerin hepsi ayıklanmalı ve bu sözcükleri eleştirisinde kullanan eleştirmen hakkında gerekli işlem yapılmalı. Birde gizlilik açısından bakıldığında eleştiriler herkesin ulaşamayacağı bir biçimde okuyucuya gönderilmelidir.

Bir eleştirinin özgün olması ne kadar kuvvetli olduğuna bağlı olmakla birlikte eleştirmenin konu ile ne kadar ilgilendiğini gösterir. Birde sadece eleştirileri okumak isteyen okurlar da vardır onlar da konu hakkında farklı görüşleri öğrenerek karar verirler ve bu kararlar sonucu onlarda fikirlerin uygun veya uygun olmayan bir dille beyan ederler işte bu şekilde internet ortamında eleştiri yapılır. Bu eleştirilerin denetlenmesi sadece siber güvenlik şirketlerine değil bizim kendi insanlığımıza da bağlıdır.

(Visited 19 times, 1 visits today)