Uzay Endüstrisinde Para

İnsanoğlu,yaratılışından beri çeşitli faaliyetlerle ilgilenmiş ve bunun sonucunda insanlar arasında etkileşimler ve iletişim başlamıştır.İletişim ve etkileşimin artmasıyla da varlığı yara yokluğu dert olan para icad edilmiştir.Para, mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan bir araçtır.Günümüzde üç çeşit para kullanılmaktadır.Bunlardan ilki madeni para,ikincisi temsili para ve üçüncüsü ise banka parası olarakta bilinen kaydi paradır.Para,tarih sahnesine ilk olarak Milattan Önce 7.yüzyılda Anadolu’da çıkmıştır.Parayı ilk kullanan kişiler ise Lidyalılar olmuştur.İlk paralar bakır,altın,gümüş gibi malzemelerin çekiçler yardımıyla darp edilmesiyle yapılmıştır ve ilk kağıt para üretimi ise Milattan Sonra 7.yy’da gerçekleşmiştir.Kağıt paraların hayatımıza girmesiyle beraber insanlar birbirlerine paralarını emanet etmeye başlamış,paranın kullanımı daha da pratikleşmiştir ancak o zamanlar para kavramı her yerde yaygınlaşmadığından insanlar para yerine türlü türlü ürünler de kullanmışlardır.İlk alışverişlerde kullanan ürün ise deniz kabukları olmuştur fakat kullanılan ürünlerdeki benzerlikler ve anlaşmazlıklar neticesiyle alışverişte eşya kullanımı çokta verimli olmamıştır.Zaman ilerledikçe çeşitli beylikler,imparatorluklar ve devletler kurulması sonucu her ülke kendi parasını kullanmıştır.Son olarak,gelişen teknoloji ile birlikte kredi kartları ve sanal paralar hayatımıza girerek alışverişi kolay ve zahmetsiz bir hale getirmiştir.

Currency Basket - Overview, How To Create, How To Use

Günümüzde insanlar,parayı çeşitli amaçlar için kullanmaktadır.İnsanlar,para ile ihtiyaçlarını karşılar,fazlasıyla da isteklerini gerçekleştirirler.İstediklerini parayla kolayca alabilmeleri genellikle bir çok insanın huyunu değiştirmekte.onları bencil yapmaktadır.Dünya’da çeşitli problemler yaşanırken ve bu problemlere çözüm aranırken insanların uzay araştırmalarına milyonlarca para harcamaları bunun en güzel örneği olacaktır.Uzay ve Havacılık sektörüne bu kadar çok yatırım yapılmasının esas nedeni ise dünyamızdaki yaşamın bir gün son bulacak olmasıdır.Halbuki,biz uzay faaliyetlerine yaptığımız yatırımların birazını bile dünyamız yapsak dünyada yaşam devam edecektir.

Venture Capital Investment in the Commercial Space Industry in 2018

Sonuç olarak,paranın insanlar üzerinde olumlu ve olumsuz çeşitli etkileri bulunmaktadır.Bu etkileri değerlendirerek hayatımıza yön vermeli ve dünyamıza da yatırım yapmalıyız.

 

 

 

 

(Visited 6 times, 1 visits today)